Saatanan, Lusiferin, Azazelin merkityksistä

Veljille esitetyt kysymykset.
MySoulForHisVictory
Posts: 5
Joined: Wed Oct 24, 2018 6:14 pm

Saatanan, Lusiferin, Azazelin merkityksistä

Postby MySoulForHisVictory » Wed Dec 26, 2018 11:53 am

Azazelin Tähden sivuilla ja julkaisuissa olen törmännyt käsitteisiin, jotka hämmentävät minua. Tässä joukko sekalaisia kysymyksiä liittyen Saatanan, Lusiferin ja Azazelin luenteisiin:

Olen nähnyt puhuttavan esim. Venus-Saatanasta ja Saturnus-Saatanasta. Mitä nämä ovat? Mikä on niiden suhde seitsemän eri tähtivallan hymneihin, jotka Fosforoksessa esitetään? Ovatko ne jollakin tavalla Saatanan eri aspekteja?

Mikä on Saatanan, Lusiferin ja Azazelin suhde toisiinsa? Saman asian eri puolia vai kokonaan eri periaatteita?

Azazelin, Saatanan ja Lusiferin sanotaan seuran sanastossa muodostavan "saatanallisen kolminaisuuden". Edustaako tässä kolminaisuudessa jokin voima isää, äitiä tai poikaa? Olen ymmärtänyt Azazelin merkitsevän jollakin tavalla ylempien ja alempien Teosofisten prinsiippien väliin "ristiin naulittua" Egoa. Onko väärin päätellä, että Saatana ja Lusifer jotenkin vastaavat ylempiä ja alempia prinsiippejä (esim. maallinen Saatana ja henkinen Lusifer) joiden "poika" on ihminen, Azazel? Fosforoksessa esitetään taulukko 7 arkkityypistä joissa Saatana edustaa alempaa manasta ja Lusifer ylempää, Azazelin edustaessa kamaa (ruumista jossa yksilöllinen manas ilmentyy?).

Seuran sanastossa myös Lusiferin on mainittu Azazelin tavoin kuvaavan mikrokosmisesti ihmisen Egoa sekä Manas-prinsiippiä, joka käsittääkseni toimii myös siltana alempien kaman, linga shariran, pranan ja ylempien atman ja buddhin välillä. Mikä siis on Azazelin ja Lusiferin ero, jos mikään? Olen törmännyt termeihin Azazel-Ego ja Lusifer-Ego. Onko näillä eroa, eri painotuksia tms.?

Lusiferilla näyttää myös olevan Azazelin Tähdelle kaksi puolta: sekä maahan langennut kapinallinen, että "Lusifer-Christos". Mikä ero tällä on Jeesus Kristukseen? Voi olla, että tämä on satanistinen tulkinta Teosofisen henkisen evoluution laskevasta ja nousevasta kaaresta ja kenties Teosofia näkee Jeesuksen edustavan nousevaa kaarta Kristillisen mytologian symboliikassa?

Polkujen Kirjassa esitetään 3 varsinaista aspektia (musta, valkea & punainen) + harmaa. Olen nähnyt näistä mustan liitettävän Saatanaan, valkean Lusiferiin ja punaisen Azazeliin. Jos olen oikein ymmärtänyt niin musta aspekti myös liitetään älyyn (Manas? Myös Kama manas?) valkea emootioon (Buddhi?) ja punainen tahtoon (Atma?). Onko Saatanalla siis jokin erityinen yhteys manakseen, Lusiferilla buddhiin ja Azazelilla atmaan?

Kiitos jo etukäteen vastauksista
MySoulForHisVictory
Posts: 5
Joined: Wed Oct 24, 2018 6:14 pm

Re: Saatanan, Lusiferin, Azazelin merkityksistä

Postby MySoulForHisVictory » Fri Dec 28, 2018 5:23 am

Kirjoituksia Magiasta (s. 9) Saatana mainitaan goeettisten henkien kollektion ilmaisijaksi ja Lusifer-Christos teurgisten henkien.
User avatar
Nefastos
Frater
Posts: 3460
Joined: Mon May 24, 2010 10:05 am
Location: Helsinki

Re: Saatanan, Lusiferin, Azazelin merkityksistä

Postby Nefastos » Fri Dec 28, 2018 5:19 pm

Kiitos oikein hyvistä & tervetulleista kysymyksistä.

Aloitan jälleen sanomalla, että vaikka ja koska okkulttiset vastaavuudet ovat niin syviä, kaikenlainen ehdoton yksiselitteinen vastaavuustaulukointi on aina tuomittu epäonnistumaan. "Magician's Companion", "777" ja vastaavat korrespondenssiesitykset voivat esittää vain kaksiulotteistettuja versioita asioista jotka ovat eläviä ja niveltyvät huomattavasti useampaan syvyysulottuvuuteen. Paitsi teknistä tarkkuutta tarvitaan Smaragditaulun esittämän korrespondenssisen todellisuuden lukemiseen yhtä lailla runollista inspiroitumiskykyä ja/eli välttämätöntä intuition kokeneisuutta. Sellaiset sanat kuin "Saatana" ja "Lucifer" – kuten kaikki muutkin sanat – tarkoittavat hyvin monia eri asioita riippuen siitä, missä niitä käytetään. Azazelin Tähden terminologiaa luodessani olen pyrkinyt avaamaan useampia ovia kuin sulkemaan – olkoonkin, että tietyt tulkinnalliset ovet on todellakin pyritty pitämään suljettuina, tai oikeammin, sellaiset lukutavat on esitetty ei-kehittävinä.

Tällä alustuksella varustettuna seuraavaksi kysymyksiin:

MySoulForHisVictory wrote:Olen nähnyt puhuttavan esim. Venus-Saatanasta ja Saturnus-Saatanasta. Mitä nämä ovat? Mikä on niiden suhde seitsemän eri tähtivallan hymneihin, jotka Fosforoksessa esitetään? Ovatko ne jollakin tavalla Saatanan eri aspekteja?


Tällaiset nimet eivät sellaisinaan kuulu AT:n pantheoniin, vaan puhuessani esim. "Saturnus-Saatanasta" olen viitannut siihen kohtaan arkkityyppisymboliikkaa, jossa Saturnus ja Saatana kohtaavat. On olemassa Saturnuksen puoli joka ei suoranaisesti (vaan ainoastaan tämän kyseisen niveltymän kautta) liity juutalaiskristilliseen Saatanaan, ja vice versa. Mutta on olemassa myös sellainen puoli Saturnusta eli Kronosta, joka mitä voimakkaimmin liittyy: tätä puolta tekstissä esiintyvä "Saturnus-Saatana" tuolloin painottaa.

Asian vaikeselkoisuutta voi ehkä hahmottaa Polyharmoniassa (luku XII) esittämäni arkkityyppirakenteiden hierarkkisuus, jossa viime käden arkkityypeiksi paljastuvat perusluvut. Tällöin on ymmärrettävää että jumala eli arkkityyppi ei (mentaalisesti ja assosiatiivisesti) muodottuneena ole hievahtamaton, vaan samaan tapaan osa "luomisen virtaa" kuin ihmisolentojen toisiinsa liittyvät mielet ja persoonallisuudet. Ottaessamme tietyllä nimellä tietyn kohdan arkkityyppistä geometriikkaa, kohdistamme siten huomiomme tiettyyn osaan tällaista kosmista kaavaa (patternia, toistuvaa kaavarakennetta). Mutta samalla on ymmärrettävä, että tämä "pattern" toistuu joka suuntaan, eivätkä "Saatana" ja "Saturnus" ole sen enempää erossa toisistaan kuin yhtä ja samaakaan, vaikka ne linkittyvätkin toisiinsa selkeämmin kuin, sanokaamme, Lucifer ja Saturnus. Kysymys mielekkäästä esitystavasta jää siihen, mistä tulokulmasta milloinkin tulemme, sillä eri näkökulmasta riippuen tässä ei vain kolmi- vaan multiulottuvuudellisissa mallissa milloin mitkäkin arkkityyppisymbolit näyttävät olevan lähemmin tai etäisemmin yhteydessä. Kuitenkin tämä monisyinen "pattern" on itsessään eksakti, eikä asiasta missään vaiheessa ole mahdollista vetää sitä kaaosmagian johtopäätöstä että "mikä tahansa käy" ja yhtä hyvin voimme heittää koko tutkistelun sikseen. Ainoastaan kulkemalla eikä hylkäämällä näitä portaita voimme siirtyä kâma-manasisesta alemman järjen tarkastelutavasta samadhista kaikkitietävyyttä vähä vähältä lähestyvään buddhi-manasiseen näkemistapaan.

MySoulForHisVictory wrote:Mikä on Saatanan, Lusiferin ja Azazelin suhde toisiinsa? Saman asian eri puolia vai kokonaan eri periaatteita?


Riippuu asiayhteydestä: jossain asiayhteydessä toisistaan erotettavissa, mutta useissa yhteyksissä erottamattomissa tavalla, jota voidaan varauksin sanoa saman asian eri puoliksi. Ero riippuu siitä, millaista tulkinta-avainta käytämme. Minkä tahansa valitsemmekin, ei näiden kolmen perusarkkityypin välille kuitenkaan jää montaa askelta. Ne eivät kuitenkaan kohtaa samanmerkkisinä sikäli, että kukin liittyy ikään kuin eri systeemiin, kukin seuraa hieman erilaista hierarkkista mallia. (Vastaesimerkkinä ajatellaan vaikkapa kristillisen teologian hahmoja Jumala, arkkienkeli Mikael ja Pyhä Pietari. Nämä kolme on melko helppoa asettaa laskevaan arvojärjestykseen kosmisessa hierarkiassa. Vastaavaa ei voida tehdä S–L–A:lle.)

MySoulForHisVictory wrote:Azazelin, Saatanan ja Lusiferin sanotaan seuran sanastossa muodostavan "saatanallisen kolminaisuuden". Edustaako tässä kolminaisuudessa jokin voima isää, äitiä tai poikaa?


Näin voidaan sanoa, ja tällaisessa yhteydessä Saatana on "Isä", Lucifer "Äiti" ja Azazel "Poika". Mutta kaikkien näiden arkkityyppien symboliset sukupuolisuudet on käännettävissä: on olemassa maskuliininen, feminiininen, hermafrodiittinen ja sukupuoleton muotonsa jokaiselle, vaikka kulttuurisesti tietyt puolet ovat aina selkeämmin esillä. Esimerkiksi Luciferille pyhitettyä "Sarastuksen pojan hymniä" tarkastellessasi huomaat, että sukupuoli kierähtää rukouksen kohteella useita kertoja ympäri, jopa siten, että gnostikkojen maskuliinisesta Bythoksesta määrittyy esiin feminiininen entiteetti. (Tämä sukupuoliroolitusten moniulotteisuus liittyy Lucifer-hahmoon mitä kiehtovimmalla tavalla. Ks. myös Faxneldin "Satanic Feminism: Lucifer as the Liberator of Woman in Nineteenth-Century Culture".)

MySoulForHisVictory wrote:Olen ymmärtänyt Azazelin merkitsevän jollakin tavalla ylempien ja alempien Teosofisten prinsiippien väliin "ristiin naulittua" Egoa.


Aivan oikein. Voidaan sanoa, että Azazel-ego, minä, on niveltymiskohta Egon isolla kirjoitettuna ja egon pienellä kirjoitettuna välillä. "Hän" todellakin kantaa meidän tuskamme de facto, vaikka juuri me olemme "hänen" kivittäjänsä ja erämaahan lähettäjänsä.

MySoulForHisVictory wrote:Onko väärin päätellä, että Saatana ja Lusifer jotenkin vastaavat ylempiä ja alempia prinsiippejä (esim. maallinen Saatana ja henkinen Lusifer) joiden "poika" on ihminen, Azazel?


Näin voidaan sanoa, tietyin varauksin. Esimerkiksi, on muistettava että noiden "alempien prinsiippien" taustalla on se Ervastin kauniisti esittämä Saatana, joka on "kaikkein korkeimpia jumalten neuvospöydässä". Tietyssä mielessä alemman kolminaisuutemme hirveä painavuus syntyy juuri siitä, että ne ovat niin tavattoman syviä, että ne ovat meille nykyisellä kehitysasteella vielä aivan mahdottomia läpikotaisin ymmärtää ja oivaltaa, toisin kuin teoriassa saavutettavissa olevat "korkeammat prinsiipit". Kyse on siitä, kuinka materian ymmärtää. Voisi sanoa, että eksoteerinen alempi kolminaisuus on näkemäämme rakeista materiaa, mutta todellinen materian ydin on kvanttitodellisuutta, materiaa lopulta ei-silminnähtävänä voimana.

MySoulForHisVictory wrote:Fosforoksessa esitetään taulukko 7 arkkityypistä joissa Saatana edustaa alempaa manasta ja Lusifer ylempää, Azazelin edustaessa kamaa (ruumista jossa yksilöllinen manas ilmentyy?).


Kâma, sanskritin "Halu" tai "Himo" (Kâma on sanskrit-kirjallisuudessa roomalaiskreikkalainen Amorimme eli Cupido, lemmen eli eroottisen jännitteen jumala), liittyy Azazeliin fyysistä eli siten ennen kaikkea astraalista ihmistä ilmaisevana. Me nykyajan ihmiset olemme ennen kaikkea halun kautta kokevia olentoja, joita ohjaavat affiniteetit, repulsiot ja attraktiot. Juuri nämä syvään juurtuneet ja karmiset rakenteet liittävät meidät Azazelin kärsimyskulkuun, reinkarnoitumiseen, joka on ristinnaulituksi tuleminen (oikean käden tien kuvastossa) ja erämaahan haudatuksi tuleminen (vasemman käden tien kuvastossa).

MySoulForHisVictory wrote:Seuran sanastossa myös Lusiferin on mainittu Azazelin tavoin kuvaavan mikrokosmisesti ihmisen Egoa sekä Manas-prinsiippiä, joka käsittääkseni toimii myös siltana alempien kaman, linga shariran, pranan ja ylempien atman ja buddhin välillä. Mikä siis on Azazelin ja Lusiferin ero, jos mikään? Olen törmännyt termeihin Azazel-Ego ja Lusifer-Ego. Onko näillä eroa, eri painotuksia tms.?


Kyllä. Lucifer (Lusifer) & Azazel (Asasel) ovat tällöin painotuksellisia, ja ne edustavat tuon henkisen ja aineellisen minuusenergetiikan tai henkeä kehollisuuteen sitovan "elämänlangan" eri puolia: Lucifer on tämän valolangan henkeen liittyvä pää ja Azazel sen aineeseen linkittyvä pää. Lanka itse on "Lucifer-Azazel" eli näiden kahden arkkityypin yhteisyys, "Ego" sanan laajassa merkityksessä. Kuitenkin jopa Azazel-ego on vielä edelleen syvempi tapa lähestyä minäisyyden perusongelmaa kuin on oma arkinen kokemuksemme minästä jonakin erillisenä päätös- ja kokemiskojeena. Mikä lieneekin intuitiivisesti selvää siltä pohjalta, että nimeämme itsemme jollain muulla kuin omalla erisnimellämme. Azazel on tavallaan se "minä", joka kantaa selässään sekä aiempaa että nyttemmin koottua karmista tuomiota, ja on paitsi maailmankaikkeuden, sitäkin vaarallisemmin oman armottoman psykologisen kokemuksemme armoilla.

MySoulForHisVictory wrote:Lusiferilla näyttää myös olevan Azazelin Tähdelle kaksi puolta: sekä maahan langennut kapinallinen, että "Lusifer-Christos". Mikä ero tällä on Jeesus Kristukseen? Voi olla, että tämä on satanistinen tulkinta Teosofisen henkisen evoluution laskevasta ja nousevasta kaaresta ja kenties Teosofia näkee Jeesuksen edustavan nousevaa kaarta Kristillisen mytologian symboliikassa?


Teosofisin termein, Lucifer-Christos on manas ja buddhi yhdessä, eli alemman minäisyyden näkökulmastamme "vapahtajamme" (sisäinen sellainen), johon âtminen ponnistus luo yhteyden. "Maahan langennut kapinallinen" on emanaatiossa itse kuhunkin ihmiseen "langennut" sisäinen mestari eli nyt vangittu "korkeampi äly", piilotajuisena pysyttelevä osa nerokkuuttamme, jolla on myös vaikea puolensa tuomitsevana superegona (yliminänä). Christos eli Kristus eroaa useilla eri tavoilla vallitsevien kristillisten teologiojen sijaissovittajasta, vaikka jälkimmäiset esitykset voidaankin nähdä oikeaoppisina allegorioina. "Jeesus Kristus" koetaan yleensä henkilönä, vaikka tosin myös Jeesuksessa voidaan nähdä titteli, ja JESU tai IESOUS-sanaa ynnä muita onkin käytetty myös taikaniminä. (Jopa veljeskunnan sinetissä IHShVH -Jeesus on sellainen.)

MySoulForHisVictory wrote:Polkujen Kirjassa esitetään 3 varsinaista aspektia (musta, valkea & punainen) + harmaa. Olen nähnyt näistä mustan liitettävän Saatanaan, valkean Lusiferiin ja punaisen Azazeliin. Jos olen oikein ymmärtänyt niin musta aspekti myös liitetään älyyn (Manas? Myös Kama manas?) valkea emootioon (Buddhi?) ja punainen tahtoon (Atma?).


Tämä on eräs "permutaatio" eli arkkityyppien kääntäminen tiettyyn Työn vaiheeseen, se ei ole ehdoton. On olemassa suurempia ja pienempiä syklejä näiden sisällä. Niinpä esimerkiksi jo Azazelin Tähden suhteellisen lyhyen alle parinkymmenen vuoden elämän sisällä tietyt painotusrakenteet ovat muuntuneet, kuten voi nähdä vertailemalla Polkujen kirjan 1. & 2. painoksia: Valkean aiottu vastaavuusrakenne poikkesi alun perin siitä, minkä se sittemmin joutui ottamaan, ja nyt tästä muutoksesta ollaan jälleen tekemässä vähittäistä muutosta toisaalle. Aivan kuten alkemisti kohtaa työssään useita kertoja eri tavoin separation, coniunction, fermentation jne. vaihteet, samoin okkultisti tulee työskentelemään hieman eri tavoin "Saatanan", "Luciferin" ja "Azazelin" kanssa. Se että näiden työvaiheiden muuntumiset on niin haastava ymmärtää täysin oikein – esimerkiksi, tajuta milloin jostain painotetusta Hyveestä onkin tulossa väärään tilaan painotettuna Ongelma – on iso osa adeptikokelaan ponnistusta, itse asiassa lopulta sen olennaisimpia tekijöitä.

MySoulForHisVictory wrote:Onko Saatanalla siis jokin erityinen yhteys manakseen, Lusiferilla buddhiin ja Azazelilla atmaan?


Lyhyt vastaus on ei. Perustavammanlaatuinen, "laajan syklin" vastaavuus on pikemminkin sellainen, että hieroglyfisen avaimen esittämällä kolmella akselilla Saatanan vastaavuus on âtma-linga, Luciferin vastaavuus manas (johon liittyy kâma-manas, erityisesti ja paradoksaalisesti, kâma-puoli tuossa alemmassa älyssä), ja Azazel paljastuu siinä kâma rûpassa, joka jää buddhi-kâma -akselin kokevaan päähän. Jotta tässä käsitellystä satanistisesta kolminaisuudesta saadaan täysin harmoninen, se on ymmärrettävä askensiossa joko sisäisesti (omaksumalla nimenomaisesti esimerkiksi Azazelin Tähden Lucifer-Christos -tekniikka & -etiikka) tai liittämällä S–L–A -rakenteeseen jokin muu buddhia korostava tekijä, kuten Avalokiteshvara, Devî, Kristus, tms.
Faust: "Lo contempla. / Ei muove in tortuosa spire / e s'avvicina lento alla nostra volta. / Oh! se non erro, / orme di foco imprime al suol!"
MySoulForHisVictory
Posts: 5
Joined: Wed Oct 24, 2018 6:14 pm

Re: Saatanan, Lusiferin, Azazelin merkityksistä

Postby MySoulForHisVictory » Sun Dec 30, 2018 6:56 am

Paljon kiitoksia vastauksista

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests