Page 1 of 1

Re: Lainauksia kirjallisuudesta

Posted: Thu Aug 12, 2010 12:49 pm
by Nefastos
"Seura voidaan katsoa teosofian ruumistukseksi ainoastaan sen abstraktisiin vaikuttimiin nähden; se ei koskaan ole vaativa itselleen teosofian konkreettisen välittäjän arvoa, niin kauan kuin kaikki inhimilliset puutteet ja heikkoudet vielä ovat edustettuina siinä; muussa tapauksessa Seura ainoastaan uudelleen toistaisi ns. Kristuksen kirkkojen suuren erehdyksen ja niissä rehottavan pyhyyden pilkan."


Tämä on todellakin hyvä pitää mielessään. Jos katseemme on siinä tähdessä jota pyrimme seuraamaan korkeimpiin ja syvimpiin oivalluksiin saakka, ei se tarkoita etteivätkö jalkamme kulkisi tämän maan kamaralla. Ymmärtää tämä näennäinen kaksijakoisuus, joka tosiasiassa on nimenomaisesti ja päinvastoin suurta ykseyttä itseään, on pysyä oikealla tavalla oikeassa "nöyryydessä" - ei naurettavassa, harhaisessa ylpeydessä eikä lainauksen mainitsemassa pyhyyttä pilkkaavassa nöyristelyssä, joka heittää pyhän pilventakaiseksi todellisuudeksi. Suurta Aatetta ei kukaan erehtyvä ihminen pysty pilaamaan, mutta ei sitä myöskään täysin ilmentämään ennen lopullista saavutustaan.

Libra wrote:muuri kannattaa murtaa - tämä ei suinkaan ole mikään kilpailuhenkinen foorumi ja en usko että täällä kukaan rupeaa ketään ulosannista tai kehitysvaiheesta tuomitsemaan ja arvostelemaan! Meillä jotka pyrimme ryhmätyön suuren potentiaalin kautta kehittymään yksilöllisesti kohti Totuutta ja etenemään Tielle/Tiellä ei todellakaan tulisi olla enää mitään aikaa muiden työn arvostelemiselle ja sen kaltaiselle pikkusielulliselle regressiiviselle toiminnalle. Päin vastoin, siitä me sanomme itsemme irti ja suuntaamme huomiomme kukin omaan työhömme ja antaudumme yhteistyöhön muiden veljien kanssa.


Hyvin puhuttu. Foorumin ilmapiiri ja sisäänpääsyn rajat (hyväksytty esittäytyminen) tekevät mahdolliseksi keskustelun äänilajissa, jossa negatiiviset sävyt voi säännönmukaisesti jättää pois hyödyttöminä. Mielipiteiden tuomitsemista on niin ikään mahdoton pelätä, kun jo seuran oma lähtökohta eri esoterismin muotojen yhdistämisestä saa jokaisen rajoja asettavan tahon rajaamaan meidät ulkopuolelle. Mikä tahansa muu ryhmä voi merkintä linjansa omilla lippuviireillään ja harjoittaa selkääntaputteluja näin luodussa sisäpiirissä, mutta polkujen risteämiseen perustuva AT:n perusidea nostaa vastaansa kaikki tahot, jotka eivät halua tunnustaa vastustajaansa (/Vastustajaansa) sisäisesti itsessään. Ihminen joka on rehellinen itselleen tulee väistämättä olemaan konfliktissa monien ulkoisten rakenteiden kanssa, tämä on "marttyyriuden" todellinen hengellinen mysteerio. On tietenkin hyvin sympaattista, että seuralla on oma auransa ja jäseniä vahvasti yhdistävät tekijänsä, mutta tätä ei pidä käsittää hegemoniaksi. Pakotettu samanmielisyys tekisi mahdottomaksi löytää pitempikestoisella työllä paljon hyödyllisempi eri näkökantojen perimmäisen yhtenäisyyden luova tila.

Re: Lainauksia kirjallisuudesta

Posted: Sat Aug 27, 2011 8:29 am
by obnoxion
"Should you prefer the left hand road, you will cross some lowlands with fields and shady groves full of flowers, interspersed with rocks and jungles spreading as far as the eye can see. There the country is alive with the constant murmur of beetles and insects that seem to be humming in the mode called shevvali. Nearer to Madurai, you will reach a hill sacred to Lord Vishnu, through which a dark passage leads to a world where all illusions are destroyed. There will appear before you three miraculous lakes, whose virtues are sung even by the gods - called the Thicket-of-Arrows, the Fulfiller-of-Fate, and the Attainer-of-Desires. If you bathe in the Thicket-of-Arrows, you gain knowledge of the language revealed in ancient times by the King of Heaven. Should you immerse yourself in the Fulfiller-of-Fate, you will recall all the deeds of past lives, which are the sources of our present ones. If you enter the cool waters of the Attainer-of-Desire, any wish you may make will be at once fulfilled."

-Shilappadikaram-

Re: Lainauksia kirjallisuudesta

Posted: Fri Sep 09, 2011 10:52 pm
by A.A.
Kiitos Libra. Luin Mellon Havahtumisen poikkeuksellisella intensiteetillä. Hämmästyttävän selkeää mutta vaikeaa, kuten totuus yleensä.

Re: Lainauksia kirjallisuudesta

Posted: Tue Mar 06, 2012 12:12 pm
by Lux
Libra wrote:Se johtuu siitä, että rakkaudella on eräs tinkimätön liittolainen. Liittolaisen nimi on Totuus. Rakkaus ja Totuus esiintyvät aina yhdessä. Siksi on ainoastaan totuudellista rakkautta, eikä totuus puolestaan esiinny koskaan ilman rakkautta. Siksi myös todellisuuden sisin olemus on rakkaus. Rakkaus on todellisuuden ytimessä. Joka etsii totuutta, löytää sen vasta löytäessään rakkauden. (…)
Helvetinkiven Tommin lainauksessa Lucifer (Totuus, Ymmärrys) syleilee Kristusta (Rakkautta). Sivunumerokin on 137 - Aurinko paistaa!

"Kabbalan arvo on 137, se jaetaan luvuiksi 13, 31, 137 ja 73. Kaikki ovat merkittäviä. Kun esoteerikot väittivät tuntevansa luonnon syvimpiä salaisuuksia, joita pyrkivät niin aineen kuin hengenkin alkemiassa paljastamaan ja hallitsemaan, niin on tässä yhteydessä sävähdyttävää, että luku 137, joka gematriassa vastaa sanaa kabbala, on myös ’sattumalta’ ns. aineen hienorakennevakion toinen osatekijä. Vielä oudommaksi asia tulee, kun huomaamme, että sana kabbala, siis hepreaksi qblh aukeaa myös yhdyssanaksi voimamitta! Nyt vastaluvuista 37 ja 73 tulevat mm. sanat ´sydän´ ja ´viisaus´. Kabbala on siis sydämen viisautta ja tietoa voimamitoista.. Luku 13 on rakkaus ja vastaluku 31 voima tai jumala."

http://seppoheinola.net/?page_id=86
http://www.billheidrick.com/works/hgm2/hg0130.htm#137

Re: Lainauksia kirjallisuudesta

Posted: Tue Mar 06, 2012 8:59 pm
by Nefastos
Libra wrote:Tommy Hellsten/Uhanalainen ihminen (2009)...


Olipa upea & harvinaisen hienosti seuran yhteyksiin sopiva teksti!

Hellstenin kuvaama "lohikäärmerakkaus" on se toinen puoli, enkä usko että toista voi kokonaan tajuta, ellei siihen ole tullut tämän tulikokeen läpi.

Re: Lainauksia kirjallisuudesta

Posted: Wed Mar 14, 2012 12:45 pm
by Nefastos
"Me elämme näet nyt semmoisen ajan kynnyksellä, jolloin naisten täytyy astua näkyviin elämän näyttämöllä, että heidänkin kykynsä koeteltaisiin. Tuleva sivistys on käyvä naisen merkissä. Tähän saakka on oloja koetettu järjestää kylmän miehisen järjen mukaan, nyt on naisen sydän luova lämpöä paljaan ymmärryksen kylmyyteen, joten järki kirkastuisi todelliseen inhimilliseen viisauteen. Nykyisiä yhteiskuntia on verrattu taistelutantereihin, joissa kaikki sotivat kaikkia vastaan ja joissa ihmiset kasvavat pedoiksi. Kuinka toisenlaiseksi yhteiskunnan täytyy muodostua tulevassa sivistyksessä! Silloin sitä täytyy voida verrata kotiin, jossa vallitsee äidillisen huolenpidon henki, jonka jäsenet koettavat auttaa toisiaan ja jossa lapset kasvavat rakastaviksi ja jalomielisiksi ihmisiksi. Ja kuka antaa kodille hengen ellei nainen, ellei äiti? Äidit, naiset tulevat sentähden ottamaan ohjakset käsiinsä uuden sivistyksen yhteiskunnissa - ei sillä tavalla, että naiset täyttäisivät valtioiden virastohuoneita ja miehet istuisivat kotona lasten kanssa, vaan sillä tavalla, että naiset valvovat, että äidillinen henki vallitsee yhteiskuntaoloissa ja valtiollisissa suhteissa. Sukupuolet ovat yhdenvertaisia ja virkoja ja toimia hoitavat kyvykkäät ihmiset sukupuolesta riippumatta, kuten nytkin jo on laita.

Tätä tulevaisuutta on valmistettava, sen edestä on työtä tehtävä."


- Pekka Ervast, Tietäjä 1913 (Toimittajalta)