Raamattu

Keskustelu muusta kuin Azazelin Tähden omasta kirjallisuudesta.
User avatar
Aquila
Frater
Posts: 727
Joined: Sat Jul 17, 2010 12:14 pm

Raamattu

Post by Aquila »

Raamatusta on jonkin verran foorumilla keskusteltukin ja ajattelin, että kirja on siinä määrin merkittävä, että se voisi ansaita ihan omankin keskustelunsa. Oma suhtautumiseni Raamattuun oli pitkään varsin välinpitämätön ja monilta osin se on jäänyt hieman etäiseksi ja osittain siitä syystä onkin nyt myöhemmin herättänyt enemmän kiinnostusta.

Keskustelun alustukseksi voisin esittää muutaman kysymyksen: miten itse luet Raamattua vai luetko ollenkaan, ja minkälaisin keinoin tulkitset sitä? Mitkä osat tai kohdat Raamatusta voisivat olla erityisen kiinnostavia VKT:n/satanismin kannalta?

Myös muita asioita Raamattuun liittyen voi hyvin ottaa tässä yhteydessä esiin.
User avatar
Nefastos
Frater
Posts: 3737
Joined: Mon May 24, 2010 10:05 am
Location: Helsinki

Re: Raamattu

Post by Nefastos »

Tnahara wrote:Keskustelun alustukseksi voisin esittää muutaman kysymyksen: miten itse luet Raamattua vai luetko ollenkaan...?


Aika puuskittaisesti & satunnaisesti. Aikaisemmin, kun lukeminen kuului työhön olennaisena osana, luin joitakin raamatun osia järjestelmällisemmin. Koskaan en ole ryhtynyt puurtamaan läpi koko Vanhaa-, tai edes Uutta Testamenttia. UT:n kertomukset jotenkin tarttuivat lapsena mieleen yllättävällä nopeudella hajanaisista yhteyksistä (anamnesis?).

Tnahara wrote:...ja minkälaisin keinoin tulkitset sitä?


Minulla ei ole raamattuun juurikaan "avaimia", käsitettynä sellaiseksi johdonmukaiseksi symbolirakenteiden tuttuudeksi jollaista esim. fra Obnoxion omissa tutkimuksissaan on käyttänyt. Erityisen selvästi tämä näkyy VT:n kohdalla, joka on Uutta Testamenttia selkeämmin hämärä, esoteerinen ja symbolistinen. Niinpä luen omista lähtökohdistani, ja sikäli kuin asiat avautuvat, ne avautuvat universaalin symbolikielen tuttuuden tai omakohtaisten tulkintojen pohjalta.

Tnahara wrote:Mitkä osat tai kohdat Raamatusta voisivat olla erityisen kiinnostavia VKT:n/satanismin kannalta?


Tähän haluan vastata aina: Jobin kirja.
Faust: "Lo contempla. / Ei muove in tortuosa spire / e s'avvicina lento alla nostra volta. / Oh! se non erro, / orme di foco imprime al suol!"
User avatar
Kenazis
Frater
Posts: 988
Joined: Sun Sep 12, 2010 7:57 pm
Location: Satakunta - Limbo

Re: Raamattu

Post by Kenazis »

Itselleni en näe Tätä "virallista" Raamattua erityisen tärkeänä. Olen uuden testamentin lukenut kokonaan ja Vanhan Testamentin miltei kokonaan. Ainoat jotka sisällöllisesti ovat kiinnostavia, ja jotka olen lukenut muutamaankin otteeseen ovat Genesis, Johanneksen ilmestys ja Jobin kirja. Näen huomattavasti mielenkiintoisempina ja antavampina kirjoituksina Nag Hammadin löydökset kuin Raamatun sisällön. Apokryfi-kirjallisuutta tai muita vastaavia Raamatun ulkopuolelle jääneitä tekstejä en ole lukenut, mutta käsitys on, että pitkälti paremmat ja "henkisemmät" tekstit ovat juuri niitä Raamatusta pois jätettyjä (siitä saamme kai kiittää Nikean kirkolliskokousta?). Lähinnä tuon Raamatun läpiluku-prosessin aikana antavin opetus oli, että on varmaan parempiakin tekstejä, johon mielenkiintonsa voi kohdistaa, kun kaikkea ei tänä päivänä ehdi lukea.
"We live for the woods and the moon and the night"
obnoxion
Sodalis
Posts: 2101
Joined: Tue May 25, 2010 7:59 pm

Re: Raamattu

Post by obnoxion »

Oma Raamatun avaimen etsintäni on lomittunut laajempaan intention puhdistamisen pyrintööni sellaisella erityisen siunauksellisella tavalla, että olen löytänyt sen kautta elävän yhteyden ja toimivan väylän. Ja tämän vuoksi, vaikka pystyn hyvin arvostamaan kriittistä tai jopa tympääntynyttä suhtautumista Raamattua kohtaan, oikeastaan aina olen kuullut niitä perusteltavan sellaisilla argumenteilla jotka eivät ole rakentuneet Raamatun syvällisen tutkistelun perustalle. Toisaalta Raamattua puolustavat näkemykset tuntuvat seisovan tavallisesti vielä tätäkin huterammalla pohjalla.

En edes yritä alkaa tässä perustelemaan tai tarkentamaan näkemysteni taustoja. Sanoisin kuitenkin, että vaikka laaja kiinnostus eri uskontoja kohtaan yhdistettynä kriittiseen suhtautumiseen on varmasti hyvä asenne etsijälle, on minusta silti parasta että elävän väylän löydyttyä voitaisiin pyrintö jossain vaiheessa kristallisoida ja vakauttaa.

VKT:n kannalta voisin suositella keskittymään Raamatun sivuhahmoihin, sekä pinnallisesti epäilyttävän vaikutelman antaviin hahmoihin. Näen Raamatun paikat, tapahtumat ja henkilöt olotiloina, joista kukin edustaa aspektia tai atribuuttia Absoluutista. Ja erityisesti vähemmän tunnettuihin hahmoihin liittyy vielä suurelta osin kätkettynä pysynyttä viisautta. Itse olen usein nähnyt mieleni silmän edessä jonkin Raamatun tapahtuman kuin elävänä kuvana, jossa joku lähes tuntematon hahmo näkyy seisovan kuvan reunalla yhdellä jalalla ja sormi huultensa päällä. Näin olen oppinut etsimään tähän sivuhahmoon henkilöityvää absoluuttisen viisauden ilmennystä, joka luonteensa perusteella on erityisen hienovireistä, vaikeasti lähestyttävää ja syvästi kätkettyä. Toisaalta olen usein käyskennellyt samassa tammistossa jossa Abraham kulki, hänen jälkiään seuraten ja niiltä poikkeillen. Tai olen saattanut käydä keskustelua Baalin profeettojen kanssa korkeilla paikoilla Ashera-karsikkojen liepeillä. Näillä matkoillani olen tutustunut kiehtoviin ja yllätyksellisiin näkökulmiin, joihin Raamattu voi tarjota elävän väylän, vaikka tuo väylä kuitenkin on kätketty sen moniulotteisen kuvaston varjostuksiin, ja sielun maiseman reuna-alueille.

On myös todettava että opiskelen Raamattua alkukielisenä, eli hepreaksi ja kreikaksi. Nämä omassa kontekstissaan pyhät kielet avaat tekstin takaa moniulotteisen, kuin lukemattomien hermoratojen yhdistämän multiversumin.

Itse pidän Raamattua erityisesti saatananapalvonnan pyhänä kirjana. Tällä tarkoitan mm. sitä miten suurten pakankulttuurien teidenristeyksissä (kaldea, egypti, foiniikkia, persia, assyyria, sumeria, babylon, kreikka, etc) keskeytyksettä elävänä pysynyt traditio on kuljettanut sisällään oleellista tietoa Saatanan esityypeistä. Kuitenkin erotuksena mainituille suurille pakanakulttuureille, raamatullisen perinteen suonista ei ole vielä kertaakaan veri paennut. Se on pysynyt elävänä, mikä kertoo erityisestä linkistä itse elämisen (ja kuolemisen) lähteeseen. Väitän siis, että vanhoihin ja loistokkaisiin viisausperinteisiin liittynyt vihkimystieto Saatanasta on olennaiselta osaltaan löydettävissä Raamatusta. Ja vaikka se on löydettävissä sieltä selkeästi, se ei kuitenkaan ole löydettävissä hyvin helposti.

EDIT: Typot & lisäys
One day of Brahma has 14 Indras; his life has 54 000 Indras. One day of Vishnu is the lifetime of Brahma. The lifetime of Vishnu is one day of Shiva.
User avatar
Nefastos
Frater
Posts: 3737
Joined: Mon May 24, 2010 10:05 am
Location: Helsinki

Re: Raamattu

Post by Nefastos »

Todellinen pirunnyrkki iskee pöytään, kun aletaan tarkastella tätä kysymystä raamatusta selvästi esoteerisena ja nyt maailmanlaajuisen uskonnon eksoteerisesti lukemana teoksena. Varmaa on vain se, että Saatana saa nauraa, sekä kirkkailla että tummilla kasvoillaan, tätä mysteerinäytelmää katsoessaan.

Pietarin (paavin, roomalaiskatolisen kirkon ja sokean uskon vapahtavuuden) ja Juudaksen (juutalaisuuden, alemman älyn nerokkuuden ja yhteisöissä usein rahana nähdyn materiaa dynamisoivan prinsiipin), jotka edustavat "(korkeiden ja) vaikeiden planeettojen" eli Saturnuksen ja Marsin energiaa, hyvin suurta vaikutusta 2000 vuotta sitten alkaneelle paljastumisten ja ylös palaamisten ajalle tuskin voidaan yliarvioida. Eräs olennainen kohta tässä on mielestäni edelleen se, mikä löytyy toistettuna Argarizimin alkulainauksesta. Pelkistää voidaan myös, että Luciferin lankeemus => VT, Vuorisaarna (~Luciferin lunastus) => UT.
Faust: "Lo contempla. / Ei muove in tortuosa spire / e s'avvicina lento alla nostra volta. / Oh! se non erro, / orme di foco imprime al suol!"
Sûrya-Ishtara
Posts: 42
Joined: Wed Jun 02, 2010 10:30 am
Contact:

Re: Raamattu

Post by Sûrya-Ishtara »

Oletetaan, että Raamatusta on monta editiota tehtynä - mitä painosta siis itse henkilökohtaisesti suosittelisitte? Tällä hetkellä menossa Nag Hammadin kirjoituksien ('The Revised and Updated Translation of Sacred Gnostic Texts', Marvin Meyrin kokoama) englanninkielinen versio; ko. kirja että Raamatun englanniksi käännetty painos voisivat tuoda kokonaisvaltaisen ja toisiaan tukevan pohjan tutkimukselle, sikäli kun unohdetaan että kirjoitetun sanan alkuperäinen henki on rapistunut ajan saatossa (ja varsinkaan, kun tekstiä ei tutkita sen alkuperäisellä kielellä) - mutta Intuitio ja Sisäinen Silmä ohittaa moiset triviaalisuudet.
User avatar
Nefastos
Frater
Posts: 3737
Joined: Mon May 24, 2010 10:05 am
Location: Helsinki

Re: Raamattu

Post by Nefastos »

Sûrya-Ishtara wrote:henkilökohtaisesti...


King James

Sûrya-Ishtara wrote:- mutta Intuitio ja Sisäinen Silmä ohittaa moiset triviaalisuudet.


Amen.
Faust: "Lo contempla. / Ei muove in tortuosa spire / e s'avvicina lento alla nostra volta. / Oh! se non erro, / orme di foco imprime al suol!"
v-a
Posts: 55
Joined: Tue May 25, 2010 8:11 pm
Contact:

Re: Raamattu

Post by v-a »

Olisiko kirjasuosituksia raamatun historiasta, mielellään suomenkielisiä.
User avatar
Beshiira
Frater
Posts: 236
Joined: Wed Jun 15, 2016 11:07 am

Re: Raamattu

Post by Beshiira »

Kuten tuli jo Esittäytymiset-ketjussa mainittua, Raamattu on minulle tärkeä kirja ja olen kuluvan vuoden ajan pyrkinyt lukemaan sitä päivittäin, niin että vuoden loppuun mennessä olen lukenut sen kokonaan. Näin mittavasti tai "päämäärätietoisesti" en ole kyseistä kirjaa ennen lukenut, vaikka sen tärkeimmät tarinat ja "suuret linjat" ovatkin vanhastaan tuttuja. Aiemmin olen kyllä lukenut Raamattua, mutta paljon satunnaisemmin.

Raamatun (ja kirkon) vaikutus länsimaiseen kulttuuriin on niin mittava, että väittäisin useimpien länsimaisten ihmisten käsityksen uskonnollisuudesta tai henkisyydestä pohjaavan (ainakin alkujaan) jollain tapaa Raamattuun (ja varmaankin vielä enemmän kirkon traditioon) - niin hyvässä kuin pahassakin. Eli se on se viitekehys, johon länsimainen ihminen (useimmiten) kasvaa, ja riippuu tietysti monesta tekijästä, miten läheiseksi tuo viitekehys käy, ja miten siihen kukin suhtautuu. Vaikka kirkko (ja etenkin sen toiminta historian saatossa) herättäisi miten voimakkaita inhoreaktioita hyvänsä, sen vaikutus koko meidän maailmaamme on niin perustavanlaatuinen, että on hyvin hankalaa edes kuvitella, millaista elämä täällä olisi jos kirkolla ei olisi ollut niin merkittävää asemaa (ja niin, tiedän kyllä myös että lukuisien eri historiassa vaikuttaneiden instituutioiden niputtaminen yhden "kirkko"-sanan alle ei ole varsinaisesti ongelmatonta...). Ja toki, kuten AT:n yhteyksissä on monesti todettukin: Raamatun varsinainen sisältö ja kirkon tulkinta (ja toiminta) ovat usein varsin erillään toisistaan.

Joka tapauksessa, länsimainen kulttuuri on tietyllä tapaa Raamatun kielen lävistämä. Itse koin Raamatun "mytologian" hyvinkin omakseni lapsuudessa, sitten voimakkaasti vierastin sitä yleisen kristinuskon vastaisuuden noustessa pintaan, ja primitiivisimmän kapinamielen tyynnyttyä aloin taas kokea tuota mytologiaa omakseni, joskin eri valossa. Tyypillinen tarina varmasti.

Tältä pohjalta rupesin siis säännöllisesti lukemaan Raamattua, yhtä aikaa Vanhaa ja Uutta testamenttia, ja myöntää täytyy että huikeaa tekstiä on. Ihan suomeksikin luettuna. Omasta puolestani suosittelisin 1933/1938-käännöstä.

Paljon olisi keskustelun aiheita, mutta nostanpa näin alkuun esiin Vanhasta testamentista kohdan, joka on mielestäni hyvin oleellinen, etenkin juuri VKT:n/satanismin näkökulmasta:


20. Ja hän sanoi vielä: "Sinä et voi nähdä minun kasvojani; sillä ei kukaan, joka näkee minut, jää eloon".
21. Sitten Herra sanoi: "Katso, tässä on paikka minun läheisyydessäni; astu tuohon kalliolle.
22. Ja kun minun kirkkauteni kulkee ohitse, asetan minä sinut kallion rotkoon ja peitän sinut kädelläni, kunnes olen kulkenut ohi.
23. Kun minä sitten siirrän pois käteni, näet sinä minun selkäpuoleni; mutta minun kasvojani ei voi kenkään katsoa."
(2.Moos. 33:20-23)


Minusta tässä puhutaan varsin kuvaavasti siitä, miten "maailma toimii antiteesin kautta", miten ihminen usein todella havainnoi, jäsentää ja arvottaa maailmaa vastakohtien ja negaation kautta, ja toisaalta millä tavoin näin ollen ihmisen on mahdollista lähestyä Jumalaa. Kohdassa siis Mooses puhuu Jumalan kanssa vuorella ja pyytää nähdä Herran kasvot. On kuvaavaa, että jopa Mooses, pyhä mies, joka "on saanut armon [Jumalan] silmien edessä", yksi Jumalan kaikkein kuuliaisimmista palvelijoista, näkee parhaimmillaankin Jumalasta vain selkäpuolen.
"Ja kun minun kirkkauteni kulkee ohitse, asetan minä sinut kallion rotkoon ja peitän sinut kädelläni, kunnes olen kulkenut ohi.
Kun minä sitten siirrän pois käteni, näet sinä minun selkäpuoleni; mutta minun kasvojani ei voi kenkään katsoa."
obnoxion
Sodalis
Posts: 2101
Joined: Tue May 25, 2010 7:59 pm

Re: Raamattu

Post by obnoxion »

Myös minulle Raamattu on hyvin rakas. Lapsena minulle luettiin paljon satuja, ja näiden joukossa Raamatun kertomuksia. Sitä kautta vanhempana olen löytänyt Raamatun uudelleen, tai ehkä oikeammin olen edelleen tällä aivan maagisella löytöretkellä. Nuorena toki kapinoin minäkin, mutta sekin oli elävää suhdetta Raamattuun.

Niin monesti olen nähnyt Raamatun uudessa ja taas uudessa valossa. Tuntuu että vanhaoista tulkinnoistani löydän aina kuin vanhan nahkani. Se saa ajattelemaan että Raamatun ytimeen pääsee vain oman ytimensä kautta.

Tulkintasi Mooseksen kirjasta on minusta aivan upea! Lisäulottuvuuden tuo gematria: Mooseksen nimen arvossa (345) numerot järjestyvät Jumalan pitkän nime Olen Mikä Olen arvon (543) peilikuvaksi, mikä kertoo oman runonsa siitä miten Mooses kohtaa Jumalan selän.
One day of Brahma has 14 Indras; his life has 54 000 Indras. One day of Vishnu is the lifetime of Brahma. The lifetime of Vishnu is one day of Shiva.
Post Reply