Polyharmonia

Keskustelu Azazelin Tähden kirjoista, lehdistä, artikkeleista.
User avatar
Insanus
Frater
Posts: 970
Joined: Sat Aug 21, 2010 7:06 am
Location: Helsinki

Polyharmonia

Postby Insanus » Wed Mar 26, 2014 5:00 pm

Polyharmonia - ykseyden filosofia on esitys okkultismin metafysiikan perusteista. Se käsittelee oppeja absoluutista, emanaatiosta, hyvän ja pahan ongelmasta, tahdonvapaudesta ja luonnon perustavanlaatuisista voimista, ja muodostaa siten johdatuksen sekä salatieteen peruslähtökohtiin yleisesti että Azazelin Tähden veljeskunnan filosofiaan, magiaan ja etiikkaan erityisesti.

-

Polyharmonia on minusta tärkein Fosforoksen osista siinä mielessä että esitetty näkemys/muistutus kaiken ykseydestä on samalla velvoitteena pyrkiä rakkauteen ja totuuteen ykseysnäkemyksen takia.

Mutta aina voi ja pitää vähän kiukutellakin vaikka kiukuttelun periaatteesta, ottamalla persoonakeskeisen näkökulman. Ensimmäisen sivun ensimmäinen lause on:

"1. Minkä olemassaolo on varmaa, ikuista ja ei ehdonalaista, on yksi kaikkikäsittävä kosmos; tästä ei voi olla epäilystä."

Heti voidaan lähteä sotajalalle; miten niin ei?

Voidaanhan ajatella niin, että kaikki ilmennys ja kaikki mihin voidaan millään tavalla olla yhteydessä on harhaa, eikä ole välttämätöntä että harhalla olisi "todellinen juuri" jonka vääristymää kaikki on.
Silloin voidaan sanoa ainoana varmuutena "on", ilman mitään jatkoa ja koska tämä "oleminen" ei voi olla ihmisen vinkkelistä koskaan yksin, vaan aina havainnoituna, siihenkin sekoittuu separatistinen elementti. Mikäli ihminen havainnoidessaan harhaa havainnoi itseään, on edelleen jotain joka on tietoinen tästä havaitsemisesta ja mikäli nämäkin nähdään saman mielen itsensä katsomisena "mieli katsoo itseään joka katsoo itseään jne." ja ollaan taas lähtöpisteessä, eli helvetin hukassa ja pikkuhiljaa matkalla mielisairaalaan. Jos taas ainoana varmuutena esitetään mieluummin "ei ole", ollaan puolta nopeammin matkalla hoitoon, (tai vasemman käden tielle :lol: ) koska separatistinen näkemys ylistää tällöin erillistä ajattelevaa "minua" totena kaiken muun harhaisuuden keskellä.

Mutta ongelma on näennäinen, tai luotu, kummastakin kulmasta ja johtuu valitusta persoonakeskeisestä näkökulmasta. Jos todellisuuden pohdiskelu itsessään on lähtökohtaisesti harhaa niin jaotteleva veitsi/miekka jää käyttämättä ja silloin todellakin, "on". Persoonallisuus ja ajattelu ovat käyttövälineitä sille joka "on", sille, meille, minulle.

Mutta jos minua ja muita ei tosiolevina ole, niin keiden välillä mitään rakkautta voi olla?
Tosiolevina ei, mutta harhoina on ja koska rakkaus nimenomaan on yhteisyyden kokemus tasolla tai toisella on kyse silloinkin samasta epätodellisuudesta. Tietenkin veljesrakkauden ideaali voidaan havaita myös ei-olemisen yhteisyyden kautta. Siksi kysymyksen "miksi maailma on turhaan luotu" voi painottaa toisaalta "miksi kokemus erillisyydestä on niin voimakas".

Sen takia ei ole kovin merkityksellistä, eikä pragmaattista keskittää huomiota siihen onko kaikkikäsittävä kosmos olemassa ehdonalaisena vai ei. Siitä voi olla epäilys, vaikka se onkin näkökulmakysymys, kun taas "Minkä olemassaolo on varmaa, ikuista ja ei ehdonalaista, on, tästä ei voi olla epäilystä." Tämä ehkä näyttäytyy pinnallisena sanaleikkinä, muttei ole vain sitä.
Moni asia voidaan kieltää: ykseyden perimmäistä olemista ei voida.

Substanssille joka toisessa järjestelmässä on nimetty "hengeksi" kulkee toisaalla "ei-minkään" nimellä.
Sama tahdonvapaudestakin oikeastaan. Voidaan ottaa laajempi tai suppeampi näkökulma, painottua tunteeseen tai älyyn, mutta oli miten oli, kaiken olevan tai ei-olevan Ykseys on silti tosiasia perussubstanssin tai substanssittomuuden yhteisyydessä. Jos otetaan näkökulma jossa jokainen on väistämättä loputtomiin erillistynyt olento, niin erillistyneisyys on se yhdistävä todellinen piirre.
Myrkky sattuu siihen jolla on haava.
Wyrmfang
Frater
Posts: 1147
Joined: Tue May 25, 2010 10:22 pm
Location: Espoo

Re: Polyharmonia

Postby Wyrmfang » Fri Apr 04, 2014 5:35 pm

Insanus wrote: Polyharmonia on minusta tärkein Fosforoksen osista siinä mielessä että esitetty näkemys/muistutus kaiken ykseydestä on samalla velvoitteena pyrkiä rakkauteen ja totuuteen ykseysnäkemyksen takia.

Ensimmäisen sivun ensimmäinen lause on:

"1. Minkä olemassaolo on varmaa, ikuista ja ei ehdonalaista, on yksi kaikkikäsittävä kosmos; tästä ei voi olla epäilystä."

Heti voidaan lähteä sotajalalle; miten niin ei?
Pitäisikin lukea jälleen Fosforos uudestaan, aloittaen luonnollisesti Polyharmoniasta. Nyt voisi saada jo tarvittavan etäisyyden kriittiseenkin arviointiin, kuten taannoin Blavatskyn suhteen. Täytyy tunnustaa, että en pysynyt kärryillä pohdinnassasi, joten aloitan puhtaalta pöydältä oman.

Ajatus ykseydestä on varmasti AT:n keskeisin idea, mutta toisaalta siitä on nähty jos jonkinlaisia tulkintoja, jotka aika useinkin ovat ainakin minun silmissäni päinvastaisiakin AT:n hengelle (esimerkkinä Temple of the Black Lightin tapa puhua ykseydestä). Heti tuo alku ilmaisee oikeastaan kaiken sille, joka on jo valmiiksi ideassa sisällä, mutta puhtaan järjellisesti ei toisaalta mitään. Se on toki selvää, että kosmos on yksi siinä mielessä, että kaikki mitä on, on. Toisaalta olemassaolo ei ominaisuus, josta voitaisiin johtaa yhtään mitään, joten tämä aksiooma itsessään ei ole vielä kovin mielenkiintoinen. Täytyy mennä eteenpäin ja katsoa mitä tuleman pitää :)
User avatar
Insanus
Frater
Posts: 970
Joined: Sat Aug 21, 2010 7:06 am
Location: Helsinki

Re: Polyharmonia

Postby Insanus » Fri Apr 04, 2014 7:31 pm

Wyrmfang wrote:
Insanus wrote: Polyharmonia on minusta tärkein Fosforoksen osista siinä mielessä että esitetty näkemys/muistutus kaiken ykseydestä on samalla velvoitteena pyrkiä rakkauteen ja totuuteen ykseysnäkemyksen takia.

Ensimmäisen sivun ensimmäinen lause on:

"1. Minkä olemassaolo on varmaa, ikuista ja ei ehdonalaista, on yksi kaikkikäsittävä kosmos; tästä ei voi olla epäilystä."

Heti voidaan lähteä sotajalalle; miten niin ei?
Se on toki selvää, että kosmos on yksi siinä mielessä, että kaikki mitä on, on. Toisaalta olemassaolo ei ominaisuus, josta voitaisiin johtaa yhtään mitään, joten tämä aksiooma itsessään ei ole vielä kovin mielenkiintoinen. Täytyy mennä eteenpäin ja katsoa mitä tuleman pitää :)
Siitä lähdinkin liikkeelle: siitä että YKSI on ei voi olla epäilystä, mutta sen yhden oleminen ei ole välttämättä se miten koemme olemisen edes itsetietoisuuden tasolla. En tiedä helpottaako omien sekavien juttujeni avaamisessa ulkopuolisille ollenkaan se, että pidin pitkään aika ehdottomasti kiinni "buddhalaisvaikutteisesta eksistentiaalisesta nihilismistä" cittayatra-koulukunnan "kaikki on mieltä"-hengessä.
Myrkky sattuu siihen jolla on haava.
User avatar
Kenazis
Frater
Posts: 986
Joined: Sun Sep 12, 2010 7:57 pm
Location: Satakunta - Limbo

Re: Polyharmonia

Postby Kenazis » Sat Apr 05, 2014 2:45 pm

Tietyssä mielessä täydellinen ykseys ei ole mitään, jos sillä ei ole vertailukohtaa olemassa. Puhtaasti Yksi on ei-mitään ja vain suhteessa johonkin voidaan Yksi käsittää Yhdeksi, joka paradoksaalisesti luo toiseuden. Yhtä ei ole ilman toista. Pohdin jokin aika sitten sellaista ideaa, että Yhden käsite tulee ennen ”ei-mitään” – käsitettä, koska samoin kuin toinen syntyy yhden pohjalta niin myös ei-mitään voidaan nähdä syntyvän yhden pohjalta. Tässä hieman omaa hourailua teeman ympäriltä.

Fosforoksen lukemisesta aikaa jo tovi ja ehdottomasti pitäisi siihen palata, mutta nyt sen verran monta lukuprojektia (+ muuta menossa), että pitää vielä hetki odottaa.
"We live for the woods and the moon and the night"
User avatar
Insanus
Frater
Posts: 970
Joined: Sat Aug 21, 2010 7:06 am
Location: Helsinki

Re: Polyharmonia

Postby Insanus » Sat Apr 05, 2014 3:08 pm

Vajrasramana wrote:Tietyssä mielessä täydellinen ykseys ei ole mitään, jos sillä ei ole vertailukohtaa olemassa. Puhtaasti Yksi on ei-mitään ja vain suhteessa johonkin voidaan Yksi käsittää Yhdeksi, joka paradoksaalisesti luo toiseuden. Yhtä ei ole ilman toista. Pohdin jokin aika sitten sellaista ideaa, että Yhden käsite tulee ennen ”ei-mitään” – käsitettä, koska samoin kuin toinen syntyy yhden pohjalta niin myös ei-mitään voidaan nähdä syntyvän yhden pohjalta. Tässä hieman omaa hourailua teeman ympäriltä.

Fosforoksen lukemisesta aikaa jo tovi ja ehdottomasti pitäisi siihen palata, mutta nyt sen verran monta lukuprojektia (+ muuta menossa), että pitää vielä hetki odottaa.
Tästähän tulee ainakin Thelemassa tunnettu yhtälö 0=2. Ykseys ei ole mitään & dualismit (jotka mahdollistavat olemassaolon merkityksessä "asioiden väliset suhteet" ovat sen kannalta illuusio.
Myrkky sattuu siihen jolla on haava.
User avatar
Kenazis
Frater
Posts: 986
Joined: Sun Sep 12, 2010 7:57 pm
Location: Satakunta - Limbo

Re: Polyharmonia

Postby Kenazis » Sat Apr 05, 2014 3:19 pm

Insanus wrote:Tästähän tulee ainakin Thelemassa tunnettu yhtälö 0=2. Ykseys ei ole mitään & dualismit (jotka mahdollistavat olemassaolon merkityksessä "asioiden väliset suhteet" ovat sen kannalta illuusio.
Itsellä on tällä hetkellä näytönsäästäjänä 0 + 1 = 3
"We live for the woods and the moon and the night"
User avatar
Insanus
Frater
Posts: 970
Joined: Sat Aug 21, 2010 7:06 am
Location: Helsinki

Re: Polyharmonia

Postby Insanus » Sat Apr 05, 2014 7:32 pm

Vajrasramana wrote:
Insanus wrote:Tästähän tulee ainakin Thelemassa tunnettu yhtälö 0=2. Ykseys ei ole mitään & dualismit (jotka mahdollistavat olemassaolon merkityksessä "asioiden väliset suhteet" ovat sen kannalta illuusio.
Itsellä on tällä hetkellä näytönsäästäjänä 0 + 1 = 3
Nollaa ja ykköstä, enter the matrix :)
Myrkky sattuu siihen jolla on haava.
User avatar
Kenazis
Frater
Posts: 986
Joined: Sun Sep 12, 2010 7:57 pm
Location: Satakunta - Limbo

Re: Polyharmonia

Postby Kenazis » Sat Apr 05, 2014 7:40 pm

Insanus wrote:
Vajrasramana wrote:
Insanus wrote:Tästähän tulee ainakin Thelemassa tunnettu yhtälö 0=2. Ykseys ei ole mitään & dualismit (jotka mahdollistavat olemassaolon merkityksessä "asioiden väliset suhteet" ovat sen kannalta illuusio.
Itsellä on tällä hetkellä näytönsäästäjänä 0 + 1 = 3
Nollaa ja ykköstä, enter the matrix :)
Juu. En vieläkään ole varma kumman värisen pillerin otin.
"We live for the woods and the moon and the night"
User avatar
Insanus
Frater
Posts: 970
Joined: Sat Aug 21, 2010 7:06 am
Location: Helsinki

Re: Polyharmonia

Postby Insanus » Sat Apr 05, 2014 11:04 pm

Vajrasramana wrote:
Juu. En vieläkään ole varma kumman värisen pillerin otin.
Pillereiden yhdistämisen työ...no niin riittää offtopic :lol:
Myrkky sattuu siihen jolla on haava.
User avatar
Kenazis
Frater
Posts: 986
Joined: Sun Sep 12, 2010 7:57 pm
Location: Satakunta - Limbo

Re: Polyharmonia

Postby Kenazis » Wed Oct 15, 2014 5:53 pm

Luen toistamiseen Fosforosta läpi ja sain juuri Polyharmonian päätökseen. Palaan Discordameliorin tiimoilta avautumaan lisää.

"Mitä pelätään, sitä ei voida rakastaa, sillä pelko on sama asia kuin viha, poispäistä liikettä, halua erottautua pelon tai vihan kohteesta (viha on "puhdistettavissa eli abstrahoitavissa oleva tunne, pelko ei)" - Polyharmonia

Koulun (jossa kävin ylä-asteen) seinällä luki "Herran pelko on viisauden alku". En koskaan nähnyt tuossa järkeä, enkä tänä päivänäkään pidä tuota hyvänä mantrana jota hokea lapsilleen tai yleensäkään kenellekään.
"We live for the woods and the moon and the night"

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest