Azazelin Tähti ja kristillinen pappeus

Oman elämän ja nykymaailman yhteen sovittaminen.
Yinlong
Frater
Posts: 226
Joined: Sat Feb 27, 2016 5:12 pm

Re: Azazelin Tähti ja kristillinen pappeus

Post by Yinlong »

Kavi wrote:
Yinlong wrote:Jäin jotenkin vielä miettimään tätä, mutta miten olis esim. psykoterapeutti (tai vastaava) yhteiskunnallisena roolina, silloin olisi vapaus eklektisempään tulkintaan ja toimintaan?
Aikaisempi urasuunnitelmani olisi ollut juurikin tämä, jos teologiseen tiedekuntaan olisin päässyt sisään. Teologian kautta vuosien kuluttua, lopulta psykoterapeutiksi.
Mielestäni koskaan ei ole liian myöhäistä :D Ja tietysti uskon vakaasti, että tulevaisuus mahdollistaa tiettyjen roolien toteuttamisen kevyemmin ja erilaisin keinoin, kunhan kaikki maailmassa menee vaan hyvin.
Quaerendo Invenietis - Na dìomhcuimhnich a-chaoidh - Feuer frei!
Kavi
Frater
Posts: 444
Joined: Mon May 09, 2016 4:52 pm

Re: Azazelin Tähti ja kristillinen pappeus

Post by Kavi »

Totta ja uskon tähän vakaasti, varsinkin nopeasti muuttuvassa maailmassa. Omalla kohdallani tuhattaituruus tai "tuhatkiinnostuneisuus" vei tällä kertaa humanistialalle kielien pariin. Teologisen pääsykoekirjat on vielä tallessa ja tekisi mieli lukea ne joskus ihan mielenkiinnosta uusiksi läpi. :D
7&8
User avatar
Invitus
Posts: 176
Joined: Tue Jul 22, 2014 10:48 pm
Location: Oulu

Re: Azazelin Tähti ja kristillinen pappeus

Post by Invitus »

Käyn kuitenkin sen saman koulutusohjelman kuin papit. Eli saan sitten vihkimyksen tai en, olisi pätevyydet ja aina voi toimia "tutkijana" ja jatkokouluttautua :)
"Ars est celare artem"
obnoxion
Sodalis
Posts: 2168
Joined: Tue May 25, 2010 7:59 pm

Re: Azazelin Tähti ja kristillinen pappeus

Post by obnoxion »

Invitus wrote:Käyn kuitenkin sen saman koulutusohjelman kuin papit. Eli saan sitten vihkimyksen tai en, olisi pätevyydet ja aina voi toimia "tutkijana" ja jatkokouluttautua :)
Paljon onnea opiskeluun! Teologian opiskelu on varmasti itsessäänkin hyvin palkitsevaa, enkä voi kuin toivoa että nykyinen tilanteesi mahdollistaisi pidäkkeettömän omistautumisen tulevalle ammatille. Opiskeluvuodet tarjoavat ehkä hyvän ajanjakson oman sydämenkin tutkiskeluun, niin että valmistuessa olisi tilanteessa jossa voi sielu selkeänä tehdä elämän suuntaa koskevia suuriakin päätöksiä.
One day of Brahma has 14 Indras; his life has 54 000 Indras. One day of Vishnu is the lifetime of Brahma. The lifetime of Vishnu is one day of Shiva.
User avatar
Gethsemane
Posts: 44
Joined: Thu Jan 11, 2018 12:59 pm

Re: Azazelin Tähti ja kristillinen pappeus

Post by Gethsemane »

Invitus, kiinnostava keskustelu. Olen täysi amatööri kommentoimaan pohdintojasi ja kuten usein näkökulmani pulpahtaa intuitiivisesti jostakin tuolta ajatusteni hämärästä. Aion vastata, vaikka samalla olen hiukan hämilläni siitä millaisen keitoksen ilman analyyttisiä reunaehtoja saan aikaan.

Kirjoitit näin: "pystyisikö näistä näennäisesti erilaisista ja erisuuntaisista "instituutioista" muodostamaan tulkinnallisella muutoksella toimivan ja eheän kokonaisuuden? ". Minusta lauseeseen sisältyy kysymykseen myönteinen vastaus, koska käytät termiä "näennäinen". Onko tulkinnallinen muutos tällöin edes kovin laaja? Ovatko suuntaukset ideologialtaan (kristinusko kuten se "aidosti" on) sitten niin radikaalisti erilaisia? Ajattelisin, että eheän kokonaisuuden muodostamiselle on kaikki edellytykset olemassa oikeastaan jo senkin vuoksi, että nämä suuntaukset vaikuttavat sinulla lähestyvän jollain tapaa toisiaan. Pidän siitä, että ihmiset kykenevät laaja-alaisuuteen ja näkevät ristiriitojen sijaan kytköksiä ja yhteyttä.

Mielestäni uskoon (tai elämäntapaan) liittyy sekä omaa harkintaa että valitsemista, mutta myös johonkin ylempään ja siten hallitsemattomaan luottamista.
Näen itse molempien komponenttien sisältyvän myös satanismiin (tai Saatanan palvontaan). Kirkon näkökulma ei kenties korosta yksilön vastuuta samoin kuin esim. Azazelin Tähti, vaan Jeesus nähdään tuona vastuunkantajana. Tässä mielessä voisi ajatella, että mikään ei ole valmista ja kirkossa on kehittymisen varaa. Kuten sanottua, eheää kokonaisuutta voi rakentaa ajattelemalla laajasti ja tässä tapauksessa kenties oppimalla molemmista. Minusta myös uskontoja on lupa tulkita ja jäsennellä, papilla tämä saattaa olla jopa velvollisuus.

Kun useamman vuoden itse pohdin eroamista kirkosta, oli minua alkanut vähitellen häiritsemään kirkon oppien ristiriitaisuus kristinuskoon nähden. Esimerkiksi ylempänä mainittu vastuun siirtäminen häiritsi voimakkaasti sillä mielestäni ihmisen tulee pyrkiä eettisiin valintoihin siten että vastuuta ei tarvitse siirtää. Jeesuksen sanoma ei myöskään tullut mielestäni esille puhtaalla tavalla. En halunnut kuulua tuohon instituutioon.

Eroamisen jälkeen tietyt asiat kristinuskossa alkoivat välittömästi kiinnostamaan. Ehkä tämä muodostui siitä, että minulle tuli asian suhteen vapaa tunne. Kun sinulla on tuo mahdollisuus nähdä nämä kaksi suuntausta ja liittää niitä ehkä johonkin samaan kontekstiin, niin olen varma että sinusta tulisi loistava pappi. Avara, avoin, kehittävä ja siten ihmisille sekä tuolle instituutiolle hyödyllinen ja arvokas.

Keskustelussa mainittiin myös toive hautapaikan saamiselle kirkkomaalta. Tämä kyllä onnistuu, vaikka ei kirkkoon kuuluisikaan.

Korjasin pari kirjoitusvirhettä.
obnoxion
Sodalis
Posts: 2168
Joined: Tue May 25, 2010 7:59 pm

Re: Azazelin Tähti ja kristillinen pappeus

Post by obnoxion »

Kiinnostava huomio papin velvollisuudesta tulkita. Raamattu on varmasti tulkintahaaste, sillä viimeistään Ranskan valistuksen aikaan kirjaimellisen tulkinnan mahdottomuus on näytetty toteen. Ja Jeesus tuskin sanoi tai teki mitään, mikä ei olisi ollut vertauskuva.

Toisaalta papilla taitaa olla myös velvoite sitoutua tiettyyn tulkintaperinteeseen, ja palvelemaan tästä perinteestä nousevia hengellisiä tarpeita.
One day of Brahma has 14 Indras; his life has 54 000 Indras. One day of Vishnu is the lifetime of Brahma. The lifetime of Vishnu is one day of Shiva.
User avatar
Gethsemane
Posts: 44
Joined: Thu Jan 11, 2018 12:59 pm

Re: Azazelin Tähti ja kristillinen pappeus

Post by Gethsemane »

Pidän tulkitsemista ja rajojen tutkimista ensiarvoisen tärkeänä tai jopa velvollisuutena omassa ammatissani. Koen, että on tärkeää nähdä laatikon ulkopuolelle ja löytää uusia vaihtoehtoja. Jotain pitää yrittää luoda tulevaakin varten.

En tiedä voiko ajatusta soveltaa kaikkiin ammatteihin tai sopiiko se jokaiselle. Kun kyseessä on vakaumuksellinen tai aattellinen ammatti joksi papin työn hahmotan, niin ajattelisin tämän olevan erityisen tärkeää. Ollakseen läsnäoleva tai avoin muille tulee etsiä eikä olla valmis. Näin ajattelen.

edit. muokkasin kirjoitusvirheen
obnoxion
Sodalis
Posts: 2168
Joined: Tue May 25, 2010 7:59 pm

Re: Azazelin Tähti ja kristillinen pappeus

Post by obnoxion »

Laatikon ulkopuolelle näkeminen on jotain mitä olen ajatellut paljon. Oletuksena tuntuisi usein olevan että kun laatikon ulkopuolelle menemistä toivotaan, ajatuksena on kuitenkin että nelikulmaisuudessa pitäydytään. Toki ohjeesta voi joku toinen hyötyä käänteisesti, kun on niitäkin ajattelijoita joille voisi ehdottaa edes yhtä käyntiä laatikon sisälle. Okkultismissa on kai perinteisesti ajateltu (karkeasti sanottuna) sisäkkäisten platonisten kappaleiden mallissa.

Satanismi sellaisena kuin me sen käsitämme on minusta jokseenkin yhteesopiva kristillisyyden kanssa ainakaan eettisesti. Toisaalta dogmatiikan osalta tilanne on taas melko hankala. Itse jo elintapojeni perusteella olen ilmeisesti hyvin lähellä tällaista perusaktiivista uskovaista, eli yhteiselo varmasti täsä mielessä onnistuu. Näkisin myös mielelläni eheän ja elinvoimaisen kirkon omassa yhteisössäni, kuten varmaan useimmat hartaat kristitytkin.

Se tulokulma josta voisin nähdä meille mahdolliseksi lähestyä kristinuskoa olisi yhteisistä eettisistä tekijöistä nouseva ykseysajatteluun perustuva monoteismin varovainen kritiikki
One day of Brahma has 14 Indras; his life has 54 000 Indras. One day of Vishnu is the lifetime of Brahma. The lifetime of Vishnu is one day of Shiva.
User avatar
Gethsemane
Posts: 44
Joined: Thu Jan 11, 2018 12:59 pm

Re: Azazelin Tähti ja kristillinen pappeus

Post by Gethsemane »

Mukava käydä tätä keskustelua.Tasapaino on tärkeää.Ilman perinnettä on vaikeaa luoda mitään uutta.

Kun puhuin laatikon ulkopuolelle menemistä,niin en huomannut ajatella asiaa yhteisöllisesti.Yhteisössä saattaa olla ahtaampi ajattelurakenne sosiaalisista syistä jolloin siitä erottautuminen voi olla haaste.

Olen törmännyt yhteisöihin joissa vaihtoehtoinen ajattelu yhteisistä traditioista,huomioivakin,on mahdotonta. Toisissa yhteisöissä taas ajattelemisen ja toiminnan variaatiot ovat suotavia.

Kirkon piiristä löytynee molempia ihmisten vakaumuksellisuuden tasosta tai luonteesta riippuen.Mikä taas yksilön haasteeksi tai vaihtoehtoisesti haasteettomuudeksi muodostuu on jonkinlaisten valintojen tekeminen.Tietoisesti tai tiedostamatta.

Olen samaa mieltä satanismista ja kristillisyydestä.Itse olen arvioni mukaan molempia,mutta itsenäisesti kumpaakin tulkiten ja niistä kokonaisuutta rakentaen.Tuskin olen kuitenkaan päässyt riittävän pitkälle ajatuksissani jotta voisin täysin väittää prosessia vain itseni luomaksi.

Mitä tarkoitat tässä yhteydessä monoteismilla?Tämä jäi kiinnostamaan.
obnoxion
Sodalis
Posts: 2168
Joined: Tue May 25, 2010 7:59 pm

Re: Azazelin Tähti ja kristillinen pappeus

Post by obnoxion »

Mitä moitin monoteismissa koskee erityisest abrahamilaisia monteismeja. Monet eri tavoin toistetut tarinat kertovat kuinka Aabrahamin isä teki ammatikseen jumalkuvia. Kerran Aabraham meni isänsä verstaaseen, tuhosi kaikki paitsi suurimman idolin. Tälle idolille hän laittoi nuijan käteen, ja sanoi sitten isälleen että suurin rikkoi riidan päätteeksi pienemmät. Isä ei tätä uskonut, mikä on hyvin ymmärrettävää. Tuskin monijumalaiset korkeakulttuurit ajattelivat että jumala rajautui idoliin sen enempää kuin darshanilla käyvä hindu. On paradoksaalista että tämä Aabrahamin demonstraatio kuvaa osuvammin sitä millaiseksi hänen nimeään kantavien traditioiden jumalkäsite muotoutui. Vaikka asiaa paljon puheen tasolla pyöertetään muuhun suuntaan, käytännössä suuri osa monoteismista on ekskluusivisesti parrakkaan miehen hahmoisten idolin palvontaa, joka voisi yhtä hyvin olla Baal tai Zeus.
One day of Brahma has 14 Indras; his life has 54 000 Indras. One day of Vishnu is the lifetime of Brahma. The lifetime of Vishnu is one day of Shiva.
Post Reply