Suomen peruskoulujärjestelmä. Auttaako se mitenkään Suuressä työssä?

Oman elämän ja nykymaailman yhteen sovittaminen.
User avatar
Shivaprasaada
Posts: 111
Joined: Fri Feb 24, 2017 9:40 pm

Suomen peruskoulujärjestelmä. Auttaako se mitenkään Suuressä työssä?

Postby Shivaprasaada » Sun Apr 23, 2017 1:41 pm

Hei kaikille!

Olen miettinyt jo kauan pohtien sitä, miten peruskoulujärjestelmä hyödyttää lapsia. Onko siitä mitään hyötyä?
Minun mielestäni suurin osa peruskoulujärjestelmästä ainakin ala-asteen loppupuolella ja varsinkin ylä-asteella on täyttä turhaa pakkopullaa.
Suurin osa siitä tiedosta, joka opetetaan oppilaille lukemisen ja perusmatematiikan jälkeen ei ole mitenkään olennaista.

Peruskoulu oppivelvollisuuden avulla lähes täydellisellä pakottamisella on lasten orjuuttamista.
Suurin osa siitä tiedosta on täysin hyödytöntä ja se ei kiinnosta kovin monia eikä suurin osa sitä tarvitse myöhemmässä elämässä. Ne tiedot luetaan vain niitä kokeita varten ja koska ne eivät kiinnosta suurinta osaa ja niitä ei edes tarvitse, sitten ne unohdetaan ja kaikki se vaiva minkä nuo lapsiparat joutuivat näkemään saadakseen hyviä numeroita, menee hukkaan. Suurin osa siitä tiedosta ei erityisemmin edistä Suurta työtä. Paitsi ehkä uskontotiede, filosofia, psykologia ja elämänkatsomustieto.

Uudet tutkimuksen osoittavat myös, että kotitehtävien antaminen ei paljon paranna oppimistuloksia. Lasten pitäisi saada olla rauhassa ja toteuttaa lapsen luontoaan raskaan koulupäivän jälkeen, mutta ei. Opettajat määräävät kotitehtäviä jotka piinaavat lapsia vielä koulupäivän jälkeen

Koulu ei ole lapsen työtä. Leikki on lapsen työtä.

Mitä te muut olette mieltä tästä asiasta?
User avatar
Nefastos
Frater
Posts: 3433
Joined: Mon May 24, 2010 10:05 am
Location: Helsinki

Re: Suomen peruskoulujärjestelmä. Auttaako se mitenkään Suuressä työssä?

Postby Nefastos » Sun Apr 23, 2017 2:01 pm

Siirretty Filosofia-osastolta Elämäntavat-osioon. Tässä jälkimmäisessä puimme esoterian & nykymaailman käytäntöjen yhteen sovittamisia.

* * *

Itse koen, että peruskoulu opettaa tärkeitä asioita ennen kaikkea varsinaisen tiedollisen oppimisen ohella tai varjolla. Ihminen ei valtavasti hyödy tuosta tiedosta sinänsä, mutta sen sijaan hän hyötyy valtavasti opetukseen kuuluvista muista elementeistä. En ole peruskoulun opetussuunnitelmaan tutustunut, mutta arvaisin, että jossain määrin tuota "metarakennetta" siinä nimenomaan käsitellään, ei ainoastaan opetettavien faktojen laatua sinänsä.

Peruskoulun opettamia hyödyllisiä metarakenteita ovat siis sellaiset kuin yhteistyö & käyttäytymissäännöt, objektiiviseen tietoon positiivisesti suhtautuminen, sosiaaliset- ja vuorovaikutteisuustaidot, yhteisöllisen turvallisuuden- ja luottamuksentunteen kehittäminen, ja niin edelleen.
Faust: "Lo contempla. / Ei muove in tortuosa spire / e s'avvicina lento alla nostra volta. / Oh! se non erro, / orme di foco imprime al suol!"
User avatar
Benemal
Frater
Posts: 730
Joined: Thu Feb 23, 2012 8:24 pm

Re: Suomen peruskoulujärjestelmä. Auttaako se mitenkään Suuressä työssä?

Postby Benemal » Mon Apr 24, 2017 12:23 am

Peruskouluun liittyy epäilemättä humanistisia ihanteita, mutta yksi tärkeä tarkoitus on opettaa tottelemaan auktoriteetteja. Yksi suuri ongelma koulussa (myös ylemmissä asteissa) on poliittinen agenda ja vääristellyn historian tyrkyttäminen, mihin sitten suuri osa ihan älykkäistäkin ihmisistä vielä aikuisenakin uskoo. Itseltäni on Kalevala edelleen lukematta, juuri koulussa tapahtuneen hypetyksen takia. Koska aikuiset (valehtelijat&idiootit) sanoivat, mitä tulisi lukea, siitä tuli lista kirjoista, jotka jättäisin lukematta. Sinuhen luin noin viisitoista vuotta peruskoulun jälkeen. Täytyy myöntää, ettei sitä turhaan vouhotettu.
obnoxion
Sodalis
Posts: 1768
Joined: Tue May 25, 2010 7:59 pm

Re: Suomen peruskoulujärjestelmä. Auttaako se mitenkään Suuressä työssä?

Postby obnoxion » Mon Apr 24, 2017 9:06 am

Lisäisin Johanneksen listaan vielä kouluruokailun, joka ei ole globaalisti mikään itsestäänselvyys. Olen hyvin köyhistä oloista, ja kouluruokailu oli minulle todella tärkeä ravinnonlähde.

Toisin kuin Benemal, itse koen että struktuuria ja auktoriteettaja tarvitaan, etenkin kouluiässä. Toisaalta yksilölliset haasteet ja lahjakkuudet olisi syytä huomioida mahdollisimman hyvin, ja antaa oppilaalle aitoa vaikutusmahdollisuutta opintojen painotuksiin.

Olen myös sitä mieltä että oppivelvollisuutta saisi pidentää täysi-ikäisyyteen asti. Nykymaailmassa ei ole mielekästä että koulunkäynti loppuu ennen kuin ihmisellä on joku ammatillinen pätevyys. Lisäksi ajattelen että 14 - 16 ikävuodet pitäisi olla mahdollista viettää työelämään tutustumisessa, josta saisi kohtuullisen rahallisen korvauksen. Tässä iässä teinit taantuvat, ja opiskelu on hankalaa. Vuosi tai kaksi työelämässä auttaisi myöhemmin työllistymään ja toisi rahaa. Kuntouttavaan työtoimintaan ja työttömien kursseihin käytetyt resurssit voisivat antaa enemmän jos niistä osa käytettäisiiin näin. Ja kun on ollut vuoden tai kaksi töissä, koulun käynti voi alkaa maistumaan aivan uudella tavalla.

Tästä tuli nyt joksernkin yhteiskunnallinen viesti. Aiheesta on ehkä hankala keskustella ilman mitään yhteiskunnallisuutta... Mutta auttaako se Suuressa Työssä? Minusta se on lähes korvaamaton koetinkivi. Okkultismiin liittyy lähes aina jonkin verran eskapismia. Ja jos oma hengellisyys estää toimimista osana rauhanomaista yhteiskuntaa (koulunkäynti, työnteko, omista eduista huolehtominen laillisin keinoin), silloin minusta kyse on enimmäkseen eskapismista. Näin on etenkin silloin, jos oma pärjäämättömyys alkaa tuntua itsestä ikään kuin todisteena jostain erityisestä kyvykyydestä.
One day of Brahma has 14 Indras; his life has 54 000 Indras. One day of Vishnu is the lifetime of Brahma. The lifetime of Vishnu is one day of Shiva.
User avatar
Kenazis
Frater
Posts: 953
Joined: Sun Sep 12, 2010 7:57 pm
Location: Satakunta - Limbo

Re: Suomen peruskoulujärjestelmä. Auttaako se mitenkään Suuressä työssä?

Postby Kenazis » Mon Apr 24, 2017 11:24 am

Hyvin vahvasti samalla linjalla kuin veli obnoxion. Kuten yleensä, sillä erotuksella, että en anna samanlaista painoarvoa asioiden laillisuudelle. Samoin kuin laki, niin kouluopetus myös on suurelle massalle sopivaksi luotu. Keskitason alittavat ja ylittävät joutuvat kärsimään näistä ratkaisusta aina enemmän tai vähemmän. Mutta Suurta Työtä ajatellen koulussa on tosiaan hyvät puolensa ja omasta ala-ja yläaste ajasta koulutus on käsittääkseni kehittynyt parempaan suuntaan. Ja esim. veli Benemalin mainitsema auktoriteettiuskon vaatimus on nykyään pienempi ja oppilaita ohjataan enemmän omaan kriittiseen ajatteluun. Huom. myös länsimaisen magian aste-systeemi on vastaava kouluissa käytettävien systeemien kanssa.
"In darkness let me dwell, The ground shall sorrow be..."
Kavi
Frater
Posts: 317
Joined: Mon May 09, 2016 4:52 pm

Re: Suomen peruskoulujärjestelmä. Auttaako se mitenkään Suuressä työssä?

Postby Kavi » Mon Apr 24, 2017 11:43 am

Eilen luin pedagogiikan dialogiasta kirjaa ja tulin miettineekseni kuinka paljon elinajastani olenkaan ollut erilaisissa laitosinstituutioissa.
Peruskoulu, lukio, armeija. Kaikki ne ajat pitkine käytävine.
Osan ajastani tuntui olevan jokin tuotantoeläin ja toisaalta tunne, ettei varmastikaan ole parempaa tapaa järjestää ihmisiä laitoksiin, kuin vankilamaiseen tyyliin. Vankila vain kokematta vai olenko jo siellä jos gnostilaisittain tulkitaan?

En negaile tässä turhaan vaan koen tämän olleen erittäin positiivinen kokemus, koska "Sokraattinen paarma" on päässyt puraisemaan itseäni tätä kautta. Myös kehitys tuntuu olevan kokoajan koulutuksessa ja oppilaitoksissa paranemaan päin ja on huomattu tämä välineellinen järki, sekä autoritäärinen opettaminen myös negatiivisessa valossa. Taidetta ja musiikkia eli itseäni pääsin runsaasti toteuttamaan peruskoulussa, silloin kun siellä vielä olin.
Nykyään ja toivon mukaan tulevaisuudessakin sellaisista asioista kuin kyseenalaistamisesta, kriittistä ajattelua ja Totuudesta tullaan jo peruskoulupedagogiikassa ottamaan isompaa huomiota ja kehittämään tätä dialogiaa, jossa oppilaskeskeisyys yhdistyy opettajan ymmärrykseen opetuksesta että oppilaasta.

Lainaan tähän loppuun omasta mielestäni mielenkiintoista kohtaa, jonka on kirjoittanut filosofi Hans Jonas: "Aina, kun vältämme kohtaamasta inhimillistä tapaa käsitellä inhimillisiä ongelmia ja aiheutamme sille oikosulun panemalla väliin jonkin epäpersoonallisen mekanismin, me menetämme hieman yksilöllisyyttämme ja arvokkuuttamme ja astumme askeleen eteenpäin tiellä vastullisesta subjektista ohjelmoituun käyttäytymismekanismiin."
Tämä olisi hyvä pitää mielessä ihan korkeakouluissakin, vaikka opintopisteistä ja suoritusnopeuksista puhuttaisiinkin.
7&8
obnoxion
Sodalis
Posts: 1768
Joined: Tue May 25, 2010 7:59 pm

Re: Suomen peruskoulujärjestelmä. Auttaako se mitenkään Suuressä työssä?

Postby obnoxion » Mon Apr 24, 2017 1:45 pm

Sanoisin että peruskoulun huonoin puoli ovat kaikki kiusaamiskuviot. Ajatus kouluun lähtemistä pelkäävästä lapsesta on musertavimpia asioita mitä voin kuvitella. Kun ajattelen sitä oppimisen ja osallistumisen iloa joka leikki-ikäisillä lapsilla on, ja sitten sitä surua ja avutonta pelkoa mikä koululaitoksessa voi sen tilalle vaihtua, nousee pala kurkkuun. Ja se miten vähän sille asialle voi mitään tehdä, etenkin jos kiusaaminen tehdään äänensävyillä ja selän kääntämisellä. Ja tietysti suuri osa kiusaajistakin joutuu aikuisena kantamaan syylisyyden ja häpeän taakkaa.
One day of Brahma has 14 Indras; his life has 54 000 Indras. One day of Vishnu is the lifetime of Brahma. The lifetime of Vishnu is one day of Shiva.
User avatar
Shivaprasaada
Posts: 111
Joined: Fri Feb 24, 2017 9:40 pm

Re: Suomen peruskoulujärjestelmä. Auttaako se mitenkään Suuressä työssä?

Postby Shivaprasaada » Tue Apr 25, 2017 9:28 am

Kun kritisoin Suomen peruskoulujärjestelmää, kritiikkini kohdistui opetuksen sisältöön. En tarkoita, etteikö koulussa oppisi hyödyllisiä tietoja ja taitoja, mutta suurin osa siitä tiedosta on kyllä mielestäni suurimmalle osalle oppilaista aika turhaa. Varsinkin mitä ylemmälle asteelle mennään. Maria Montessori kirjassaan Lapsen salaisuus toi esille, että oppimisen sisältö ja etenemistahti pitäisi mennä enemmän lapsen ehdoilla.

Peruskoulun ongelma on se, että se on liian tasapäistävää. Se vaatii, että kaikkien pitäisi olla hyviä kaikessa, mikä on mahdotonta. Ihmisellä on luonnostaan enemmän tai vähemmän epätasainen kyky- ja lahjakkuusprofiili.

Liika tasapäistäminen ja liian monen aineen muuttaminen pakkopullaksi tappaa lapsen oppimishalun.

Ja sitten on vielä tämä kiusaamisongelma. Koulukiusaaminen on vieläkin liian yleistä. Kouluun tylsistyneet oppilaat ja egonpönkittäjät hakevat hupia heikommassa sosiaalisessa asemassa olevien kiusaamisesta. Christina Salmivalli, joka on tutkinut koulukiusaamista jo vuosikymmeniä, on yksi KiVa-kouluhankkeen luojista. KiVa-kouluhanke on ensimmäinen koulukiusaamiseen tehonnut keino joka on saanut edes jotain aikaan, vaikka ei se täydellinen olekaan. Aiemmat yrityksen olivat vain kauniita puheita ilman tekoja ja toimintaa. KiVa-kouluhanke pitäisi olla pakollinen kaikissa kouluissa.

Koulukiusaamisen historian seuraukset näkyvät myös työpaikoilla. Kouluista opittu kiusaamismalli toistuu aikuisten maailmassa. Yksi neljäs osa Suomen koululaisista joutuu jatkuvan kiusaamisen uhriksi, työpaikoilla joka kolmasosa joutuu työpaikkakiusaamisen uhriksi. Se on hälyttävää.

Itse uskon, että kotiopetus on paras tapa suojella lasta kiusaamiselta ja vertaisryhmän huonolta vaikutukselta. Monet vanhemmat saavat huomata lapsiensa kasvettua teini-ikään, että ne lapset eivät ole heidän kasvattamiaan, vaan kaveriporukan kasvattamia ja kaveriporukan antama kasvatus ei yleensä ole todellakaan mikään hyvä.

Niin kuin Paavali sanoi Raamatussa: ”Ei pidä istua siellä missä pilkkaajat istuvat.”

Seura tekee myös kaltaisekseen ja joukossa tyhmyys tiivistyy.

Lasta pitää osata suojella tämän maailman pahuudelta mieluummin liian pitkään kuin liian lyhyen ajan, jotta lapsi säästyy turmelukselta eikä muutu pilalle menneeksi häiriköksi ja öykkäriksi jota vanhemmat saavat hävetä.

Tietysti ei lasta voi suojella loputtomiin maailman nurjilta puolilta, mutta minun vanhempani suojelivat minua visusti, kun olin vielä pieni ja siksi minusta tuli hyvätapainen ja empaattinen ihminen. Yksi äitini ystävätär sanoi, että minä olen yksi lempein ihminen jonka hän on koskaan tavannut.
User avatar
Nefastos
Frater
Posts: 3433
Joined: Mon May 24, 2010 10:05 am
Location: Helsinki

Re: Suomen peruskoulujärjestelmä. Auttaako se mitenkään Suuressä työssä?

Postby Nefastos » Tue Apr 25, 2017 10:06 am

Shivaprasaada wrote:Itse uskon, että kotiopetus on paras tapa suojella lasta kiusaamiselta ja vertaisryhmän huonolta vaikutukselta. [...] Seura tekee myös kaltaisekseen ja joukossa tyhmyys tiivistyy.


Mutta miksi kotiopetus olisi tähän poikkeus? Päin vastoin, jos ajatellaan koulua jossa asiat harvoin jos koskaan toimivat optimaalisesti - sekä johtuen tavoitteista että ehkä erityisesti johtuen toimeenpanijoista, eli yksinkertaisesti inhimillisestä tekijästä - niin huonojenkin kohtaamisten joukossa useimmiten kuitenkin ilmennee jokin hyväkin. Vaikka lähes kaikki opettajat osuisivat olemaan ymmärtämättömiä, se yksi fiksumpi yleensä on juuri tuo olennainen tekijä, jonka kuvaa lapsi tulee tietämättäänkin kantamaan mukanaan lopun ikäänsä. Sama koskien oppilastovereita. Jos sen sijaan kotiopetuksen määrää lisättäisiin, potentiaaliset ongelmat kotipiirissä - ja niitä on, avoimesti tai salaa, aina - muodostuvat paljon absoluuttisemmiksi. Eivätkä nuo kodin ongelmat ole pelkästään sellaisia, että esim. uskonnollinen ääriliike kasvattaisi lapsistaan hyvin poikkeavia, nykymaailmaa kohtaamaan mahdollisesti kykenemättömiä ihmisiä. Ne voivat olla myös kodin liioitellun turvan tai esimerkiksi vanhemman huomaamattoman valtakontrollin vaikutuksessa lapsen psykologiseen kasvuun. Valitettavasti harvan lapsen arjesta puuttuu koviakaan haasteita, vaikka ne tulevatkin eri muodossa kuin aikuisille.

Vaikka itse ylempänä esitin positiivisia tavoitteita koulumaailman toimien taustalla, uskon meidän jokaisen törmänneen myös hyvin erinäköiseen käytännön todellisuuteen. Sosiaalisten taitojen opiskelu tarkoittaakin käytännössä usein vallankäytön pelien & vahvemman lain oppimista, objektiivisen tiedon arvostaminen käytännössä tietynlaiseen auktoriteettiuskoon opettamista, ja niin edelleen. Mutta silti, kaikessa käytännön hauraudessaan, ideaalit & niiden toteuttamisen pyrintö kuitenkin rakentavat meille yhteisöä, joka pyrkii positiivisiin arvoihin. En itse usko että aloittaminen omista pienistä piireistä on välttämättä hyvä asia kuin erityistapauksissa, sillä vaikka lapsi on sisäisesti viisas, häneltä puuttuvat vielä instrumentit joilla rakentaa kohtaamisia ei vain itselleen, vaan muuhun yhteisöön nähden. Eikä kyse ole vain yhteisöllisyyden tarpeesta: myös yksilö, esim. korostuneesti vasemman käden tien kulkija, hyötyy kokonaisvaltaisessa henkisessä ponnistuksessaan aivan valtavasti siitä, että pystyy & joutuu ottamaan vastaan erilaisia ajattelumalleja. Kodin tietenkin on tai olisi pyrittävä tasapainottamaan koulun antamaa maailmankuvaa omalla tavallaan, ja yleensä niin varmaan lähes pakosta tapahtuukin. Niinpä harva lapsi jää suorastaan yksin koulumaailman "aivopesun" uhriksi, kun taas yksin kotiin jäävä lapsi jää hyvinkin faktisesti varsin yksipooliseen todellisuuteen.
Faust: "Lo contempla. / Ei muove in tortuosa spire / e s'avvicina lento alla nostra volta. / Oh! se non erro, / orme di foco imprime al suol!"
Uruan
Frater
Posts: 78
Joined: Mon Mar 13, 2017 11:21 am

Re: Suomen peruskoulujärjestelmä. Auttaako se mitenkään Suuressä työssä?

Postby Uruan » Tue Apr 25, 2017 11:49 am

Vastaan nyt tähän viestiin perusasteella työskentelevän opettajan näkökulmasta. Haluan tähän aluksi todeta, että koulujärjestelmä on kehittynyt huimasti esimerkiksi viimeisen 15 vuoden aikana kun itse olen ollut oppilaana ylä-asteella. Nostan tähän muutamia pointteja, joihin koen, että minulla on sanottavaa.
Shivaprasaada wrote:Hei kaikille!

Olen miettinyt jo kauan pohtien sitä, miten peruskoulujärjestelmä hyödyttää lapsia. Onko siitä mitään hyötyä?
Minun mielestäni suurin osa peruskoulujärjestelmästä ainakin ala-asteen loppupuolella ja varsinkin ylä-asteella on täyttä turhaa pakkopullaa.
Suurin osa siitä tiedosta, joka opetetaan oppilaille lukemisen ja perusmatematiikan jälkeen ei ole mitenkään olennaista.

Peruskoulu oppivelvollisuuden avulla lähes täydellisellä pakottamisella on lasten orjuuttamista.
Suurin osa siitä tiedosta on täysin hyödytöntä ja se ei kiinnosta kovin monia eikä suurin osa sitä tarvitse myöhemmässä elämässä. Ne tiedot luetaan vain niitä kokeita varten ja koska ne eivät kiinnosta suurinta osaa ja niitä ei edes tarvitse, sitten ne unohdetaan ja kaikki se vaiva minkä nuo lapsiparat joutuivat näkemään saadakseen hyviä numeroita, menee hukkaan. Suurin osa siitä tiedosta ei erityisemmin edistä Suurta työtä. Paitsi ehkä uskontotiede, filosofia, psykologia ja elämänkatsomustieto.

Uudet tutkimuksen osoittavat myös, että kotitehtävien antaminen ei paljon paranna oppimistuloksia. Lasten pitäisi saada olla rauhassa ja toteuttaa lapsen luontoaan raskaan koulupäivän jälkeen, mutta ei. Opettajat määräävät kotitehtäviä jotka piinaavat lapsia vielä koulupäivän jälkeen
Näkisin, että peruskoulu hyödyttää lapsia monin eri tavoin ja voin vakuuttaa, että suurimalle osalle lapsista koulunkäynti ja opiskelu ei todellakaan ole pakkopullaa. Ensi vuonna astuu voimaan uusi opetussuunnitelma, missä korostuu hyvin paljon lasten yksilölliset lähtökohdat ja kiinnostuksen kohteet. Suuntana on ehdottomasti se, että tietoa ei "päntätä" vaan kokeita varten vaan se pyritään kytkemään oppilaan arkeen ja siellä esiintyviin ilmiöihin.

Se, että lapsi otetaan pois koulusta ja käytetään ns. kotiopetusta ei mielestäni palvele mitenkään lapsen etua. Koulussa lapsi oppii taitoja, joita harvassa kotiympäristössä pystytään opettamaan. Lapselle on tärkeä oppia sosiaalisia taitoja. Lapsi oppii työskentelmään ryhmässä, perustelemaan oman näkökulmansa sekä arvostamaan muiden erilaisia näkemyksiä. Tämä on mielestän erittäin tärkeä taito lähes kaikilla elämän osa-aluilla. Kiusaaminen on ongelma, sen tietävät kaikki. Voin kuitenkin vakuuttaa, että asian ratkaisemiseksi tehdään paljon töitä. Kiusaaminen on nykyään hyvin erilaista kuin ennen. Se on siirtynyt verkkoon, joka asettaa omat haasteensa aikuiselle.

Mitä tulee opiskeltaviin sisältöihin, niin minusta ne eivät ole perusasteella se tärkein pointti. Paljon tärkeämpää on, että lapsi oppii prosessoimaan oppimaansa ja suhtautumaan kriittisesti erilaisiin lähteisiin. Samalla lapsi oppii argumentoimaan omia näkemyksiään ja kuuntelemaan muita.

Kuinka moni meistä olisi tässä pohtimassa näitä asioita, jos emme olisi mitään koulua käyneet?

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests