Page 2 of 2

Re: Abortti, itsemurha ja eutanasia

Posted: Sun Mar 19, 2017 5:34 pm
by Shivaprasaada
Se, että eläimillä ei muka olisi sielua on kristittyjen luoma teoria, koska Raamatussa ei sanota missään, että eläimillä olisi sielu, joten kristityt ovat tulkinneet, että koska Raamatussa sanotaan, että Jumala puhalsi sielun ihmiseen, vain ihmisellä on sielu.

Raamatussa ei kuitenkaan missään sanota että eläimillä ei olisi sielua, joten kyseessä on vain kristittyjen tulkinta, ei muuta.

Veedisen filosofian mukaan, se että onko oliolla sielu, tunnistaa kolmesta asiasta. Se ajattelee, se tietää, se tahtoo.

Olen huomannut, että kaikki elävät olennot. Ihmiset, eläimet, linnut, hyönteiset ja jopa kasvit ilmentävät tavalla tai toisella näitä kolmea ominaisuutta eli kaikilla edellisillä mainituilla olioilla on sielu.

Re: Abortti, itsemurha ja eutanasia

Posted: Sun Mar 19, 2017 5:46 pm
by Shivaprasaada
Lisäys vielä.

Kehitysvammaisten ja muitten normaalista ja normeista poikkeavien olentojen olemassaololla on tarkoituksensa.

Kuten olen sanonut aiemmissa viesteissäni. Mikään asia koko aineellisessa luomakunnassa ei ole olemassa täysin turhaan.

Sillä, että jokin asia on kuten se, on aina jokin syy.

Se, että on kehitysvammaisia ihmisiä, on jokin syy, se että on seksuaalisesti poikkeavia, on jokin syy, se että on eri ihonvärin omaavia, on jokin syy.

Kaikki olemassa olevat asiat ovat olemassa ja sellaisia kuin ne ovat tietyistä syistä.

Kaikki olemassa olevat asiat palvelevat olemassaolollaan ja toiminnallaan Jumalan aineellista luomakuntaa ja Hänen aineellista energiaansa. Jopa demonit, murhaajat ja raiskaajat tehdessään niin sanottua paahakin, palvelevat tavalla tai toisella Jumalan salaisia tarkoitusperiä. Se ei tietenkään tee murhaamisesta ja raiskaamisesta moraalisesti oikeutetumpaa tai muuta sellaisia tekoja ja toimintaa hyväksytymmäksi tai tavoiteltavaksi, mutta näille asioille ja tapahtumille on syynsä, vaikka emme näitä syitä tietäisikään.

Re: Abortti, itsemurha ja eutanasia

Posted: Mon Mar 20, 2017 1:20 pm
by Numinous
OKT:llä uskoin fatalistiseen Jumalaan ja maailmaan jossa ihmisen rooli on lähinnä seurata sivusta tapahtumia ja hävetä sitä millaiseksi Jumala hänet on luonut. Nykyisellä polullani näen ihmiselämän arvon nimenomaan kykynä murtautua vapaaksi tuosta asioiden tavanomaisesta ja vääjäämättömänä pidetystä järjestyksestä, joka ei minulle näyttäydy mitenkään erityisen tarkoituksenmukaisena useinkaan.