Vaiheita Polulla

Oman elämän ja nykymaailman yhteen sovittaminen.
Post Reply
Tähti
Posts: 176
Joined: Wed Oct 15, 2014 11:00 am

Vaiheita Polulla

Post by Tähti »

Oon kerännyt tämmöisiä juttuja, missä on eri perinteissä tai muuten jossain mainittuja ja hyödyllisiltä vaikuttavia vaiheita Polulla.

Nefastos mainitsi sufi-topicissa, että hänen yhdessä kirjoittamassa kirjassaan vastaava kohta, koitin katsoa sitä kirjasta, mutta en löytänyt, oisko sitä laittaa tänne? Ei ole nyt ollut varaa oikein ostella kirjoja, niin ei ole totakaan kirjaa itsellä, katsoin sitä kun kävin kirjakaupassa.

Hienoa ois tietty jos näistä tulee jotain keskusteluakin, esim omista kokemuksista, tai jos jollain on esim kehittävää kritiikkiä, tai mainita lisää vastaavia juttuja.

...
image.jpeg
(En muista enää mistä tämä on, ehkä googlen reverse image haulla löytyisi)

...

Sufilaisuuden sielun (nafs) kehitysvaiheet, kirjasta Tieto on kaunista:

1. Vaativa minuus

Vanhempien, koulun ja kulttuurin luoma valheellinen persoonallisuus. Itsekäs, vaativa ja holtiton. Kasvamisen takaamiseksi tämä vaihe tulee tunnistaa ja ohittaa.

2. Katuvainen minuus

Oivalluksen ensi hetket. Itsekeskeisen elämäntavan kielteiset vaikutukset tulevat näkyville. Halut ja himot hallitsevat ihmistä yhä, mutta omat heikkoudet voi huomata. Katumus ja muutoksen tarve kasvavat. Yrityksiä seurata korkeamman tason impulsseja - eivät aina onnistu.

3. Innostunut minuus

Henkisten kokemusten hienouden ymmärtäminen alkaa. Aitoa nautintoa rukouksesta, meditaatiosta ja muista hengellisistä toimista, motivaationa myötätunto ja arvot. Halut ja itsekkyys ovat vielä olemassa, mutta niiden valta on heikentynyt huomattavasti. Hengellinen kypsyminen alkaa.

4. Tyytyväinen minuus

Edellisten vaiheiden vaikeudet ovat ohi. Sielu on löytänyt rauhan. Vanhat halut ja sitoumukset ovat edelleen olemassa, mutta ne eivät ole pakottavia. Kiitollinen, luottavainen ja rakastava. Vaikeudet hyväksytään osana menestystä. Ego alkaa hellittää ja yksilöllisyys sulautua jumalalliseen.

5. Miellyttävä minuus

Tyytyväisyys itseen ja omaan osaan, tyytyväisyys jopa vastoinkäymisiin ja hankaluuksiin, koska ne tulevat Jumalalta. Hyvin erilainen kokemus maailmasta kuin normaalisti (ei etsitä nautintoa ja vältetä kipua).

6. Jumalaa miellyttävä minuus

Minuuden ja sielun välinen sisäinen liitto. Kaikki voima tulee Jumalalta. Mitään ei tehdä itse. Pelkoa ja tarpeita ei enää ole. Aito sisäinen eheys.

7. Puhdas minuus

Nousu minuuden yläpuolelle. Ei ole enää egoa tai erillistä minää. On vain jumaluus. Tunne itseydestä ja erillisyydestä on illuusio.

...

Ra: Persoonallisuuden harjoittamisen ydin on kolmiosainen.

Yksi, tunne itsesi

Kaksi, hyväksy itsesi.

Kolme, tule Luojaksi

(-The Law of One-kirjoissa + tässä mainittu: https://yhdenlaki.wordpress.com)

...
image.jpeg
...


Härkä ja paimen-vertaus löytyy tämän tekstin lopusta (sisältää kuvia, niin en viitsi tänne liittää)
http://siivola.org/markku/krit/itsellee ... .html#bull

...

Realizing the Four Stages on the Path to Nirvana

As he guided his followers over the 45 years that he taught, Buddha recognized four distinct levels or stages of realization, each one marked by a deep and unmistakable experience of selflessness followed by certain changes in outlook and behavior. The experience generally occurs during intensive meditation, when the attention has become one-pointed, and follows extensive study and understanding of the basic truths of Buddhism (especially the three marks of existence: selflessness, impermanence, and dissatisfaction).

The following list explains the four distinct stages on the path to nirvana.

* Stream-enterer: The first direct insight into selflessness is often the most powerful because it's unlike anything you've ever experienced before. For a timeless moment (which may last just an instant), no one is there — that is, there's no trace of a separate self anywhere. A feeling of tremendous relief, often accompanied by joy and bliss, generally follows the experience: At last, you've had the insight you've been seeking for so long. At last, you've "entered the stream" of realization.

* When you become a stream-enterer, you can never again believe that you're really a separate self that lives inside your head and looks through your eyes. Your experience forever eliminates this illusion. When you look within, you can't find a self anywhere. In everyday life, however, you may still feel like a separate somebody and may still get caught up by greed, anger, ignorance, and various other negative feelings and patterns. Fortunately, the stage of stream-enterer also brings an unshakable confidence and dedication to the Buddhist spiritual path, so you're motivated to keep deepening and refining your realization.

* Once-returner: After you become a stream-enterer, your practice includes reminding yourself of your new realization of "no-self," as well as paying attention to the ways that you're still attached and your resistance to life as it unfolds. After a period of time (generally years of devoted practice) in which your concentration gets even stronger and your mind becomes even more tranquil, you have another direct insight into no-self. (Remember, knowing this truth as a concept or memory is one thing, but experiencing it directly, beyond the conceptual mind, is something else entirely.)

* This insight (essentially the same as the first but even stronger and clearer) brings a significant reduction in attachment and aversion and the suffering that accompanies these states of mind. For example, occasional irritation and preference replace hatred and greed, which no longer have any hold over the once-returner. Someone who reaches this stage has only one more rebirth before becoming completely enlightened — hence the name once-returner.

* Never-returner: After the experience that signals entry to this stage, all of the worst hindrances, such as hatred, greed, jealousy, and ignorance, completely drop away, but a hint of a self-sense (a "me") still remains — and with it, the slightest trace of restlessness and dissatisfaction sticks around as well. The experience itself is rarely accompanied by any emotion or excitement, just a clearer recognition of what has already been seen twice before. These people appear to be extremely content, peaceful, and without desire, but the subtlest preference for positive rather than negative experiences remains.

* Arhat: At this stage, the path bears ultimate fruit in nirvana — any residual trace of a separate self falls away for good. The experience, frequently accompanied by unimaginable bliss, has been compared to falling into the depths of a cloud and disappearing. At this point, the circumstances of life no longer have the slightest hold over you; positive or negative experiences no longer stir even the slightest craving or dissatisfaction. As Buddha said, all that needed to be done has been done. There's nothing further to realize. The path is complete, and no further rebirths are necessary.

http://www.dummies.com/how-to/content/r ... rvana.html


...


Tämä voi myös olla hyödyllinen lainaus tässä yhteydessä, ettei mene ihan suorittamiseksi henkinen puolikaan:

Mies kävi rauhattomammaksi ja kysyi seuraavan kysymyksen uhoten:
"Tunnen kaikki henkiset metodit. Tiedän kaiken sisäisestä ja ulkoisesta hyvinvoinnista. Miksi olen vieläkin rauhaton? Miksi sisälläni on silti ahdistusta ja tunne, kuin minulta puuttuisi jotakin?"

Mestari katsoi utuiseen horisonttiin sanoen:
"Olet koko elämäsi ajan ponnistellut saavuttaaksesi erilaisia asioita. Teet samoin tässäkin asiassa: taistelet kovasti sen eteen, että löytäisit Totuuden ja sisäisen rauhan.
Pudota se, että sinun pitäisi löytää. Pudota se, että sinun pitäisi oppia.
Pudota se, että sinun pitäisi saavuttaa. Pudota kaikki juuri nyt.
Lopeta taisteleminen. Et tarvitse mitään. Pysähdy. Päästä irti kontrollista - totaalisesti. Antaudu elämälle. Lakkaa vastustamasta sitä. Lopeta elämän kanssa kamppaileminen, niin näet sen todellisen luonteen. Hyväksy se kokonaan ja ilman ehtoja. Hyväksy elämä valoineen ja varjoineen. Ota vastaan niin aurinkoiset kuin sateiset päivätkin.
Istu nyt viereeni ja jaa tämä hiljaisuus kanssani, ystävä. Katso kuinka kaunis on taivaanrantaan laskeutuvan ilta-auringon rusko."

https://www.facebook.com/mikko.lamsa.in ... 95/?type=3&
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
Nefastos
Frater
Posts: 3670
Joined: Mon May 24, 2010 10:05 am
Location: Helsinki

Re: Vaiheita Polulla

Post by Nefastos »

Tähti wrote:Nefastos mainitsi sufi-topicissa, että hänen yhdessä kirjoittamassa kirjassaan vastaava kohta, koitin katsoa sitä kirjasta, mutta en löytänyt, oisko sitä laittaa tänne? Ei ole nyt ollut varaa oikein ostella kirjoja, niin ei ole totakaan kirjaa itsellä, katsoin sitä kun kävin kirjakaupassa.

Fosforos (s.263-264) wrote:Nämä inhimillisen kehityksen vaiheet voidaan luonnostella karkeasti esimerkiksi seuraavalla tavalla: Ensimmäisenä vaiheena on flegmaattinen vaihe, jossa henkilö toimii aineellisten ja astraalisten impulssien varassa. Toisena on opportunistinen vaihe, jossa alempi mieli on aktiivisempi, mutta suuntautuu em. impulssien itsekkääseen hyödyntämiseen. Kolmatta voimme nimittää temaattiseksi vaiheeksi, sillä siinä alkaa kehittyä ihmisen yksilöityminen joka saa tilannelähtöisen toiminnan muuttumaan maailmankatsomuksellisemmaksi. Neljännessä vaiheessa aktivoituu individualisaatio, yksilöityminen, jossa edellisissä vaiheissa kehitetty subjektiivinen ja objektiivinen maailmankatsomus valmistetaan ehyeksi kokonaisuudeksi. Viidennessä vaiheessa yksilö havahtuu oivaltamaan maailman metafyysis-idealistisen rakenteen, joka käsitetään korkeammaksi totuudeksi; paremman nimikkeen puutteessa vaihetta voidaan kutsua vaikkapa heräymykseksi tai havahtumiseksi henkeen. Kuudes vaihe on neofyytin eli okkultistioppilaan vaihe, joka tietoisesti ja vähenevin keskeytyksin muovaa omaa elämäänsä korkeamman todellisuutensa tietoiseksi instrumentiksi. Seitsemännessä vaiheessa instrumentaalinen tila on täydellistynyt ja jatkuva, ja ihminen läpikäy adeptiksi eli täydeksi maagikoksi tulemisen prosessin fuusioimalla henkisen ja persoonallisen olemuksensa yhdeksi yhteiseksi essenssiksi. Käsillä olevaan tarkoitukseen ihmisyyden seitsenasteinen portaikko (josta jokaisella askelmalla on läpikäytävänään seitsemän vähäisempää vaihetta) on esitettävissä näin:
Clavis Magica 7 kehitysvaihetta.jpg
Tämä on yksi kokonainen kierros, jota edeltää vastaava kierros eläinkunnassa ja seuraa vastaava kierros deifikaation tilassa. Prinsiipit ovat tällöin kyseisten evoluutioasteiden vastaavuuksia [---]
[/color]
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Faust: "Lo contempla. / Ei muove in tortuosa spire / e s'avvicina lento alla nostra volta. / Oh! se non erro, / orme di foco imprime al suol!"
Post Reply