Mitä on se kielletty "politiikka"?

Oman elämän ja nykymaailman yhteen sovittaminen.
User avatar
Benemal
Frater
Posts: 777
Joined: Thu Feb 23, 2012 8:24 pm

Re: Mitä on se kielletty "politiikka"?

Postby Benemal » Wed Nov 23, 2016 12:39 pm

Tänä vuonna en ole voinut vastustaa politiikan seuraamista, koska se sirkus on ollut niin viihdyttävä ja over the top. Eli politiikka parhaimmillaan. Yleensähän se on ikävystyttävää ja vihastuttavaa. Aiheeseen liittyy myös eettinen kysymys: kumpaa äänestäisit, Mussolinia, vai Elisabeth Bathorya? Tuskinpa sitä kuitenkaan seuraavaa neljää vuotta jaksaa samaan putkeen. Mielestäni minulla ei edes ole poliittisia näkemyksiä, vaan olen katsonut Pohjois-Amerikan tapahtumia sellaisena apokalyptisenä spektaakkelina, joka on kuin jostain satiirisesta dystopiaelokuvasta.
User avatar
Lumen
Posts: 34
Joined: Sat Aug 13, 2016 11:56 am

Re: Mitä on se kielletty "politiikka"?

Postby Lumen » Thu Nov 24, 2016 5:52 pm

Vähän ajatuksia: Minä olen ihminen jolla tuppaa olemaan paljon mielipiteitä eri asioista. Niin myös politiikasta. En koe että politiikkaa voi koskaan täysin irrottaa meistä koska se vaikuttaa meihin, halusimme tai emme. Vaikka perustaisimme oman yhteisön jonnekin huitsinnevadan korpeen ja pyrkisimme elämään siellä mahdollisimman omavaraisesti politiikka vaikuttaisi meihin luultavasti kuitenkin. On hyvin vaikeaa ellei mahdotonta olla täysin epäpoliittinen monestakin syystä. Passiivinen voi tietysti olla. Ymmärrän kyllä silti ja kunnioitan sitä että seura pyritään pitämään mahdollisimman epäpoliittisena ja pidän sitä jopa vapauttavana että kun menen seuran tapaamiseen niin minulla on ainakin se hetki elämässä jolloin voi keskittyä "olennaiseen" eikä puida politiikkaa. Politiikka myös jakaa voimakkaasti ihmisiä, mutta on mahtavaa jos voi sen politiikan ulkopuolelta löytää yhteisen sävelen esimerkiksi henkisissä päämäärissä. Pyrin myös itse pitämään politiikan poissa puheista aina kun seuran kanssa olen tekemisissä vaikka yksityishenkilönä omassa elämässä siitä paljon mielipiteitä onkin.

Tuskin tulee olemaan viimeinen kerta kun seuran suhdetta politiikkaan joutuu puimaan kun politiikan lonkerot on kaikkialla ja koskettavat meidän kunkin elämää hyvinkin läheisesti. On ihan ymmärrettävää että politiikka menee tunteisiin. Ihan näin lapsiperheen duunari-isänä voin sanoa.
User avatar
Insanus
Frater
Posts: 970
Joined: Sat Aug 21, 2010 7:06 am
Location: Helsinki

Re: Mitä on se kielletty "politiikka"?

Postby Insanus » Wed Feb 01, 2017 11:18 pm

Hoenir wrote:esoteerikonkin työtilana toimiva itseys konstituoituu isoilta osin vuorovaikutuksessa. Tämän sosiaalisen vuorovaikutuksen rakenne on poliittisen toiminnan tulosta, ja siihen toiminnalla vaikuttaminen on politiikkaa puhtaimmillaan. Esoteerikko voi toki ajatella aivan mielekkäästi, että politiikka ei saavuta sitä kaikista syvintä sisäistä piiriä. Mutta tämä ei vielä tarkoita sitä, että politiikka ei kuuluisi ihmiseen olemuksellisesti: yhden puolen korostus ei voi tarkoittaa sitä, että muut puolet lakkaisivat olemasta.
Esoteristi ei varmaankaan pitäisi yhtäkään irrallista tekoa olennaisena, vaan näkee psykologisten viittaussuhteiden verkon ja pyrkii sitä muuntamalla ohjaamaan toimintaa eikä päinvastoin. Tämän voi tulkita valtavan monella tavalla & sen johonkin syssyyn selittäminen olisi taas (tämän) esoteerikon mielestä vain tietyn energian kristalloimista (eikä ollenkaan "poliittisen toiminnan tulosta"). Kaupassa banaanin ostaminen ei ole okkultistin teko, vaan seuraus siitä mitä on salassa tehty. Siitä näkökulmasta yritys saada muutosta aikaan tekemällä jotain on vain katseen tarkentamista epäolennaiseen, samaistumista rakenteeseen jota yritetään muuttaa. Tekoja tehdään, keho liikkuu kyllä, sanoja tulee suusta, joku äänestää, joku on aktivisti mutta se on kaikki tässä mielessä pinnallista, ei sitä olemusta jonka modifioimisesta on kyse. Sosiaalisen vuorovaikutuksen rakenne on poliittisen toiminnan koko kenttä ja vielä enemmänkin, mutta siihen ei vaikuteta (muulla kuin esoteerisella) toiminnalla vaan se vaikuttaa (eksoteeriseen) toimintaan. Kyse vain alisteisuussuhteesta, ei joko-tai-valinnasta siinä merkityksessä kuin valinta "oikealla vai vasemmalla" on.
Myrkky sattuu siihen jolla on haava.
Hoenir
Posts: 218
Joined: Thu Apr 24, 2014 5:13 pm

Re: Mitä on se kielletty "politiikka"?

Postby Hoenir » Sat Feb 04, 2017 1:01 am

Minusta viestisi ilmaisee niin radikaalin dualismin "sisäisen" ja "ulkoisen" välillä, että tulee väkisin ongelmia kun tuollaista ajattelua alkaa viemään käytäntöön. Havainnollistan tätä ongelmallisuutta muutamalla lainauksella:
Insanus wrote:Esoteristi ei varmaankaan pitäisi yhtäkään irrallista tekoa olennaisena, vaan näkee psykologisten viittaussuhteiden verkon ja pyrkii sitä muuntamalla ohjaamaan toimintaa eikä päinvastoin
Mitään "irrallista tekoa" ei ole olemassakaan, vaan jokainen teko nivoutuu tavalla tai toisella omaan historiaansa juurtuneen toimijan elämän ja persoonan osaksi. Jos sellainen olisi, niin silloin jouduttaisiin olettamaan dualismi tämän aktin sekä siitä täysin irrallisena olevan itsenäisen toimijan, sielun tai whatever aiheuttajan välille.
Insanus wrote: ...Siitä näkökulmasta yritys saada muutosta aikaan tekemällä jotain on vain katseen tarkentamista epäolennaiseen, samaistumista rakenteeseen jota yritetään muuttaa
Miten yhtään mitään voi muuttaa jos siihen ei samaistu jossain määrin? Ja jos vastaus on kiertelevä "meidän täytyy tehdä erottelu samaistumisen ja täydellisen neutraalin toiminnan välille", niin ollaan mielestäni psykologisesti epäilyttävässä tilanteessa. Jos samaistumisen välttämättömyyden taas hyväksyy, niin silloin voi myöntää hyvin mielin sen, että politiikka tunkeutuu sosiaalisesti välittynein keinoin itsensä ymmärtävän ihmisen "sisimpään". Tämä purkaa dualismin heti jo sosiaalisella tasolla & pakottaa ajattelemaan toimijuutta intersubjektiivisuuden kautta, mikä on luonnollisesti pelkkää plussaa.
Insanus wrote: Sosiaalisen vuorovaikutuksen rakenne on poliittisen toiminnan koko kenttä ja vielä enemmänkin, mutta siihen ei vaikuteta (muulla kuin esoteerisella) toiminnalla vaan se vaikuttaa (eksoteeriseen) toimintaan.
Tässä kohtaa hallitseva ajatuksesi politiikan – tekisi mieli sanoa koko maailman – ulkopuolisesta esoteerisesta toimijuudesta menee niin radikaaliksi, että se halkaisee ihmisen kahtia. Poliittinen kenttä ei saa eksoteeriselta yksilöltä mitään vaikutuksia, mutta poliittinen ahmii yksilöltä kaiken, paitsi tietty salaisen kammion ja Basiliskin. Jos on niin, että yksilöllä ei ole minkäänlaista vaikutusta politiikkaan puhtaasti eksoteerisella tasolla, niin miten sosiaalinen valta on ylipäätään syntynyt? Jos yksi ei ole yhtikäs mitään, niin myöskään tuhat ei ole mitään: poliittisen vallan olemassaolo edellyttää hallittavia vapauksia ja aitoa toimijuutta, tai sitä itseään ei olisi olemassa. Vai onko jokainen ihminen sittenkin esoteerinen toimija sikäli kun he vaikuttava poliittiseen – ja hehän vaikuttavat – jokaisella reissullaan maitokauppaan? Jos on, niin miksi sitten ylläpitää tätä dualismia väkisin?

Se kanta mitä olen yrittänyt ajaa on tiivistettävissä seuraavasti: yksilö ja hänen ympäristö tulee ymmärtää toisiinsa lomittuvina ja dialektisesti vuorovaikuttavina ilman henkisyyden, "sisäpuolisuuden" ja autenttisen yksilöllisyyden eliminoimista jonkinlaisella reduktiivisella ohjelmalla. Minun argumentti poliittisen ja ihmisen sisäisen elämän lomittumisesta ei sulje henkisyyttä pois, mutta pakottaa sen vähintäänkin minimaaliseen kontaktiin "maallisuuden" kanssa.
"Futile as a ghost I stand guard over hidden gold, O lord of the meeting rivers"
User avatar
Gethsemane
Posts: 44
Joined: Thu Jan 11, 2018 1:59 pm

Re: Mitä on se kielletty "politiikka"?

Postby Gethsemane » Sat Feb 17, 2018 1:16 pm

Itse olen tyytyväinen,että foorumilla poliittiset tulokulmat eivät ole keskusteluiden aiheena (ainakaan pitäisi olla).Poliittisten mielipiteiden vaihto aiheuttaa herkästi raskaan ilmapiirin.

On järkevää käydä poliittisia keskusteluja niille varatuille yhteyksille ja säästä tämä paikka siihen liittyvältä kahtiajaolta ja toisinaan jopa voiman käytötältä.Varmasti tämä on politiikasta kiinnostuneille keskustelijoille itselleen hedelmällisempää näin.

Politiikka on välttämättä sidoksissa eräänlaiseen ryhmittymien kollektiivisiin näkemyksiin.Siinä on oma jyräämisensä,koska nämä ryhmät pyrkivät vaikuttamaan siihen kuinka meidän tulisi ajatella.En pidä tällaisista rakenteista.

Seuraan liittyessäni minulla oli poliittinen kytkös.Aika pian irtisanouduin siitä,koska aloin tuntemaan asiassa liiallista kuormittavuutta ja painetta.Tällainen on politiikkaan osaltaan sisäänrakennettua.Nopeasti sama ilmiö voisi levitä myös tänne ja tyrehdyttää keskustelua.On hienoa,että foorumia suojellaan tältä ja samalla sen lukijoita.

Jonkinlaiset reunaehdot luovat vapautta sosiaalisissa konteksteissa.Näin ei ole vain täällä,vaan myös joissain terapioiden suuntauksissa,pedagogiikka jne.Kuullostaa ehkä oudolta,mutta jokin pieni ohjaaminen vapauttaa useimpia ihmisiä ja vie heitä turvallisessa tunteessa kohti oman itsen ymmärtämistä.Tämä on erityisen tärkeää ihmisen ollessa rikki tai haavoittuvainen joten asia on mielestäni eettinen.Tämä ei ole omaa keksintöäni,vaan faktapohjaista.

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest