Mitä on se kielletty "politiikka"?

Oman elämän ja nykymaailman yhteen sovittaminen.
User avatar
Nefastos
Frater
Posts: 3433
Joined: Mon May 24, 2010 10:05 am
Location: Helsinki

Mitä on se kielletty "politiikka"?

Postby Nefastos » Fri Feb 19, 2016 12:03 pm

Avaan tähän nyt keskustelun, jossa toivon aivan erityistä malttia & ymmärrystä kaikilta osallistujilta, koska aihe jakaa mielipiteitä, sen kiinnostavuus nostaa esiin (ja jakaa) monia muuten hiljaisiakin jäseniä, & lisäksi kyseessä on seuran kielletyn alueen rajapinnassa kulkeminen. Kuitenkin juuri viimeksi mainitusta syystä aihe on mielestäni välttämätön, jotta tiedettäisiin mitä seurassa kielletään ja mitä ei.

Seuran sääntökirjassa sivulla 48 lausutaan aiheesta ykskantaan:

Porttien kirja wrote:SUHTEEMME POLITIIKKAAN

Azazelin Tähti on poliittisesti sitoutumaton seura, eikä jäsenille sallita poliittisia kannanottoja seuran yhteyksissä.


Tämä on ollut seuran avoin idea aivan alusta saakka. Kannattaa huomata tuossakin lyhyessä virkkeessä ilmenevä selitysrakenne: politiikka on kielletty, [koska] AT on "poliittisesti sitoutumaton". Toisin sanoen, tässä ei yritetä sanoa että seuralla ei olisi yhteyttä yhteiskuntaan (päin vastoin yhteisölliset rakenteet mainitaan jo sekä perustuskirjassa että AT:n perusperiaatteessa nro.6), vaan että politiikka on kielletty sitovana, erottavana, siis puolia erilleen asettavana rakenteena, joka on seuran peruslähtökohdan vastainen toimintamalli.

Keskustelusta Palavat kirkot ja kaatuilevat hautakivet:

Hoenir wrote:
E.Velestie wrote:Hautakivien ja muidenkin muistomerkkien turmelimisien osalta olen aivan samaa mieltä.
Se ei ole loukkaus mitään järjestelmää vastaan, vaan kyseistä ihmistä vastaan joka joskus on keskuudessamme ollut.

Jos nyt ihan tarkkoja jaksettaisiin olla, niin onhan se väkisinkin tämän yhteiskunnallisesti jaetun merkitysjärjestelmän sisäisenä vahvan symbolisena toimena myös poliittisesti latautunut. Mutta joo, sen poliittisuus vaikeaa nähdä kaiken sen julkeuden ja "henkilökohtaisuuden" alta. Tämä nyt vaan yleismaailmallisena pointtina sen suhteen, että politiikkaa ei pääse pakoon edes hautausmaalle.


Tällaisia kannanottoja on seuran piirissä(kin) näkynyt aina välillä, & nyt hiljattain taas useammassakin yhteydessä. Kyse on mielestäni tahallisesta asioiden sekoittamisesta keskenään, jossa rajallisessa merkityksessä käytettyä sanaa "poliittinen" laajennetaan alueelle jolle se ei käytetyssä alkuperäisessä yhteydessä kuulu. Seuran yhteyksissä olisi hyvin tärkeää pitää erillään nämä kaksi poliittisen määritelmää, nimittäin normaali & väistämätön toisiin ihmisiin & yhteisöihin kosketuksissa oleminen, luonnollisesti halussa vaikuttaa positiivisella tavalla, & toisaalta sellainen toiminta joka on poliittista rajatussa merkityksessä: tarkoituksellisesti poliittiselle kentälle asettuvana ja sen sääntöihin vetoamalla & niiden kautta vaikuttamaan pyrkimällä. Jälkimmäisestä kaikkein selkein, yleensä myös riittävä esimerkki on puoluepolitiikka.

Henkilökohtaisesti uskon, että kaiken poliittisena näkevä taho on ottanut silmilleen sellaiset värilasit, joiden läpi kaikki näyttää värilliseltä. Tämä on ymmärrettävää jos oman mielenkiinnon kohde on tietyssä asiassa, aivan kuten itse seuratessani vaikkapa uskonnonharjoitusta kiinnitän huomioni uskonnon esoteeriseen symboliikkaan. Mutta vaikka tuo esoteerinen symboliikka on havaittavissa kaikessa uskonnossa, en väittäisi että kaikki uskonnonharjoitus on esoteerista. Sama idea tässäkin: se että teot voidaan, jos halutaan, nähdä poliittisina, ei tee niistä objektiivisesti poliittisia. Lainauksen esimerkin hautakiven potkija voi olla poliitikko (politiikan kentällä toimimaan pyrkivä henkilö), mutta hyvin luultavasti hän ei sitä ole.

Kuten sanottua, tämä on aihe joka helposti näyttää olevan erittäin tulenarka & vaikea käsiteltävä ilman riitoja, koska politiikka on monillle niin merkityksekäs keskustelun aihe, jossa henkilökohtaiset tavat tulkita nyansseja voivat olla valtavan tärkeitä. Niinpä sanon jo tässä vaiheessa, että en itse tule ryhtymään tästä asiasta saivarteluihin & kiihtyneeseen emotionaaliseen painiin, enkä katso velvollisuudekseni vastata kysymyksiin jotka koen epäasiallisiksi, hyödyttömiksi, tai jo tässä avausviesteissä etukäteen vastatuiksi. Asiallisiin & seuran perustavanlaatuisen idean (esoteerinen yhdistämisen työ) hengessä käytyyn keskusteluun osallistun mahdollisuuksien & harkinnan mukaan -- & jo yksin henkilökohtaisista preferensseistäkin johtuen tämän aiheen tiimoilta mahdollisimman vähän.
Faust: "Lo contempla. / Ei muove in tortuosa spire / e s'avvicina lento alla nostra volta. / Oh! se non erro, / orme di foco imprime al suol!"
Hoenir
Posts: 225
Joined: Thu Apr 24, 2014 5:13 pm

Re: Mitä on se kielletty "politiikka"?

Postby Hoenir » Fri Feb 19, 2016 3:28 pm

Otan tähän vain lyhyesti kantaa, sillä asiani on lopulta melko yksinkertainen enkä tahdo tuputtaa sitä kellekkään sen kummemmin.
Nefastos wrote:
Hoenir wrote:
E.Velestie wrote:Hautakivien ja muidenkin muistomerkkien turmelimisien osalta olen aivan samaa mieltä.
Se ei ole loukkaus mitään järjestelmää vastaan, vaan kyseistä ihmistä vastaan joka joskus on keskuudessamme ollut.

Jos nyt ihan tarkkoja jaksettaisiin olla, niin onhan se väkisinkin tämän yhteiskunnallisesti jaetun merkitysjärjestelmän sisäisenä vahvan symbolisena toimena myös poliittisesti latautunut. Mutta joo, sen poliittisuus vaikeaa nähdä kaiken sen julkeuden ja "henkilökohtaisuuden" alta. Tämä nyt vaan yleismaailmallisena pointtina sen suhteen, että politiikkaa ei pääse pakoon edes hautausmaalle.


Tällaisia kannanottoja on seuran piirissä(kin) näkynyt aina välillä, & nyt hiljattain taas useammassakin yhteydessä. Kyse on mielestäni tahallisesta asioiden sekoittamisesta keskenään, jossa rajallisessa merkityksessä käytettyä sanaa "poliittinen" laajennetaan alueelle jolle se ei käytetyssä alkuperäisessä yhteydessä kuulu. Seuran yhteyksissä olisi hyvin tärkeää pitää erillään nämä kaksi poliittisen määritelmää, nimittäin normaali & väistämätön toisiin ihmisiin & yhteisöihin kosketuksissa oleminen, luonnollisesti halussa vaikuttaa positiivisella tavalla, & toisaalta sellainen toiminta joka on poliittista rajatussa merkityksessä: tarkoituksellisesti poliittiselle kentälle asettuvana ja sen sääntöihin vetoamalla & niiden kautta vaikuttamaan pyrkimällä. Jälkimmäisestä kaikkein selkein, yleensä myös riittävä esimerkki on puoluepolitiikka.
Ilmaisit tässä, että kyse on tahallisesta sekoittamisesta keskenään. Tämä ei pidä paikkaansa, mutta on hyvin ymmärrettävää että sinä koet niin sillä tämä näkemyseromme pohjaa aivan ihmiskuvan syvimpiin kiemuroihin asti. SInulla on käsitys jonkinlaisesta syvemmästä ihmisyyden tasosta mikä on ymmärtääkseni aikalailla vapaa politiikan kaltaisista asioista, kun taas minä uskon tällaisen puutteeseen ja ihmisen väistämättömään repeämiseen myös politiikan tasolla. Tämän takia asia hahmottuu meille syvästi eri tavoin; minä näen ihmisen olevan toimiessaan lähtökohtaisesti politiikan läpäisemä, siinä missä sinun ihmiskuvasta on ymmärtääkseni juonnettavissa jonkinlainen todellisen yksityisyyden piiri. Tämä on tottakai ihan fine, mutta ymmärräthän että minun näkemykseni omaksuttua ei ole lainkaan tahallista sekoittamista puhua yhteiskunnallisen rakenteen sisällä tapahtuneesta toiminnasta myös poliittisena. Tämän takia koin vertauksen lasien ottamiseen jopa hieman loukkaavana, sillä vertaus edellyttää jonkinlaisen aidon ja neutraalin katselijan, joka ottaa silmiensä eteen vääristävät lasit. Asia ei siis ole näin, vaan kyseessä on yksinkertaisesti eriävä tulkinta ihmisestä.

Mutta vaikka sanoin näin, niin se ei tosiaan tarkoita sitä, ettenkö voisi ymmärtää ja hyväksyä mainitsemasi kaltaisen jaottelun esimerkiksi Azazelin tähden tapauksessa. Alkuperäisen viestini tarkoitus ei ollut hyökätä tämänkaltaista jaottelua vastaan, vaan yksinkertaisesti osoittaa yhteiskunnan sisäisen toiminnan omaavan väkisinkin vaikutuksia poliittisella tasolla. Siksi olen valmis täsmentämään tuota hämmennystä aiheuttanutta ilmaisuani, minkä mukaan "politiikkaa ei pääse pakoon edes hautausmaalle". Nyt sanonkin siis, että poliittisten vaikutteiden antamista ei pääse pakoon edes hautausmaalle. Tämä tarkoittaa siis sitä, että myönnän tietynlaisen ihmiskuvan puitteissa mahdolliseksi sen, että ihminen voi toimia subjektiivisella tasolla täysin epäpoliittisesti, mutta poliittisia vaikutteita hän ei voi olla antamatta, sillä erityinen vaikuttamatta jättäminenkin on jo tietynlainen poliittinen valinta.

En halua sanoa tästä asiasta enempää, vaikka käyttämäsi ilmaus "objektiivisesti poliittisesta" kutsuisi syvempiin keskusteluihin. Mutta kuten viisaasti totesit, niin tämä aihe on hyvin tulenarka eikä siitä ole siis mielekästä lähteä taistelemaan tasoilla jotka todellakin kietoutuvat aina ihmiskuvan kaltaisten hyvin henkilökohtaisten teemojen ympärille.
"Futile as a ghost I stand guard over hidden gold, O lord of the meeting rivers"
User avatar
Insanus
Frater
Posts: 926
Joined: Sat Aug 21, 2010 7:06 am
Location: Helsinki

Re: Mitä on se kielletty "politiikka"?

Postby Insanus » Sat Feb 20, 2016 12:53 am

Siispä kysymys kuuluu: mikä on poliittinen kenttä & politiikka rajatussa merkityksessä? Laajassa merkityksessä ymmärrettynä "politiikka-lasien" puute on kyvyttömyyttä nähdä millään teoilla mitään seurauksia sosiaalisessa maailmassa ja rajattu merkitys on sitten rajaajasta kiinni. Tarkoittaako politiikkakielto siis yksinkertaisesti kieltoa yrittää vaikuttaa muiden ihmisten näkemyksiin yhteiskunnasta seurakontekstissa? Vai missä se raja nyt kulkee :D
Myrkky sattuu siihen jolla on haava.
User avatar
Benemal
Frater
Posts: 730
Joined: Thu Feb 23, 2012 8:24 pm

Re: Mitä on se kielletty "politiikka"?

Postby Benemal » Sat Feb 20, 2016 4:40 am

Se on hienoa, että tämä on Suomen ainoa foorumi, jossa ei kiistellä "pakolaisongelmasta".
Wyrmfang
Frater
Posts: 1111
Joined: Tue May 25, 2010 10:22 pm
Location: Jyväskylä

Re: Mitä on se kielletty "politiikka"?

Postby Wyrmfang » Sat Feb 20, 2016 9:51 am

Nefastos wrote:Seuran yhteyksissä olisi hyvin tärkeää pitää erillään nämä kaksi poliittisen määritelmää, nimittäin normaali & väistämätön toisiin ihmisiin & yhteisöihin kosketuksissa oleminen, luonnollisesti halussa vaikuttaa positiivisella tavalla, & toisaalta sellainen toiminta joka on poliittista rajatussa merkityksessä: tarkoituksellisesti poliittiselle kentälle asettuvana ja sen sääntöihin vetoamalla & niiden kautta vaikuttamaan pyrkimällä. Jälkimmäisestä kaikkein selkein, yleensä myös riittävä esimerkki on puoluepolitiikka.
Tämä on mielestäni yleisperiaatteena riittävän selvästi ilmaistu, eikä siitä käsittääkseni ole ilmennyt seuran nykyisten jäsenten keskuudessa erimielisyyttä. Haasteita tulee sen sijaan siinä, missä on näiden kahden asian raja kussakin konkreettisessa tilanteessa. Nimittäin koska olemme myös konkreettisia ihmisyksilöitä yhteiskunnassa, emmekä vain jokin yhteinen abstrakti entiteetti, jokaisen poliittiset näkökannat kapeammassa mielessä vaikuttavat siihen minkä hän käsittää "politisoimisena". Mainittakoon erityisesti, että kapeammin ymmärretystä poliittisuudesta ei ole mahdollista kokonaan irtisanoutua ja ajatella näin ollen katsovansa poliittisesti neutraalista tilasta seurassa nousevia kiistoja siitä, mikä on politisointia, sillä niin kauan kuin mikään ympärillä tapahtuva kiinnostaa millään tavalla (ja näin väistämättä on, kuten ylläkin mainitaan), niin kauan henkilöllä on jonkinlainen poliittinen vakaumus, oli se tietoisesti henkilökohtaisessa elämässä painotettu tai ei.

Voisi ajatella ja on toivottavaa, että välttämättä nousevat kiistat ratkeavat luonnostaan mikäli ihmiset niitä todella yrittävät ratkaista, mutta on myös mahdollista, että eri ihmiset ymmärtävät seuran peruslähtökohdat niin eri tavoin, että kysymys ei ole enää tosiasiassa samasta hengestä. Mitään "halki, poikki ja pinoon" - tyyppistä kertaratkaisua tuskin on mahdollista löytää rehellisesti.
obnoxion
Sodalis
Posts: 1768
Joined: Tue May 25, 2010 7:59 pm

Re: Mitä on se kielletty "politiikka"?

Postby obnoxion » Sat Feb 20, 2016 5:02 pm

Minulla on selkeitä poliittisia kantoja, toisinaan äänestän ja lahjoitan kuukausittain nimellisen summan eräälle järjestölle joka edistää itselleni tärkeitä arvoja. Seuran puitteissa en näitä asioita tuo missään nimessä esille sillä näin on yhdessä sovittu. Muutenkin pidän poliittisia ajatuksiani melko yhdentekevinä, ja poliittiseksi itsensä identifioivaa toimintaa lähes täysin merkityksettömänä asiana. En tahdo sitoutu poliittiseen toimintaan tai ajatteluun, mutta en myöskään näe vaivaa satunnaisten poliittisten impulssien kitkemiseksi elämästäni. Minusta on hyvä että seura ei sekaannu politiikkaan sillä koen kiusalliseksi olla mukana politikoivissa piireissä.
One day of Brahma has 14 Indras; his life has 54 000 Indras. One day of Vishnu is the lifetime of Brahma. The lifetime of Vishnu is one day of Shiva.
Isobel
Posts: 63
Joined: Sun Jan 24, 2016 12:11 pm

Re: Mitä on se kielletty "politiikka"?

Postby Isobel » Wed Feb 24, 2016 4:19 pm

Minun ajatukseni ja kokemukseni politiikasta menevät aikalailla yhteen obnoxionin kanssa.

itsekin olen hyvin tyytyväinen siitä, että seura ei ole poliittinen eikä ota kantaa poliittisiin asioihin.
Nosce Te Ipsum
User avatar
E.Velestie
Posts: 74
Joined: Thu Feb 18, 2016 10:12 am

Re: Mitä on se kielletty "politiikka"?

Postby E.Velestie » Wed Feb 24, 2016 8:11 pm

obnoxion wrote:Minulla on selkeitä poliittisia kantoja, toisinaan äänestän ja lahjoitan kuukausittain nimellisen summan eräälle järjestölle joka edistää itselleni tärkeitä arvoja. Seuran puitteissa en näitä asioita tuo missään nimessä esille sillä näin on yhdessä sovittu. Muutenkin pidän poliittisia ajatuksiani melko yhdentekevinä, ja poliittiseksi itsensä identifioivaa toimintaa lähes täysin merkityksettömänä asiana. En tahdo sitoutu poliittiseen toimintaan tai ajatteluun, mutta en myöskään näe vaivaa satunnaisten poliittisten impulssien kitkemiseksi elämästäni. Minusta on hyvä että seura ei sekaannu politiikkaan sillä koen kiusalliseksi olla mukana politikoivissa piireissä.
Itselläni vastaavasti selkeitä poliittisia kantoja, mutta en koe tarvetta lähteä politikoimaan.
Joskus toki tietyssä pienessä omassa piirissäni on ihan kivaa jutella politiikasta hyvässä hengessä silloin tällöin, mutta noin yleensä tunnen oloni kiusaantuneeksi jouduttuessa jonkin poliittisen debaatin sisälle. Varsinkin kun monilla tietyt poliittisten mielipiteet ovat niin sidottuina tunteisiinkin, niin keskustelu menee turhan helposti epämiellyttäväksi ja mielipahaa aiheuttavaksi.

Toki puoluekantaa/poliittista kantaa reilusti kysyttäessä voin oman kantani esittää yleismaallisesti melkein kenelle tahansa, mutta en näe tarvetta alkaa siitä ehdoin tahdoin puhumaankaan.
Sen takia mielestäni on mielyttävä ajatus, että edes täällä voidaan politiikalta välttyä ja toivon että se käytäntö pysyy täällä näin uutena henkilönä foorumilla.
Siltä kun ei pääse edes karkuun työpaikkojen taukotiloissakaan, vaikka haluaisikin keskittyä ainoastaan siihen omaan kahvikupposeen sämpylän kera.
☩ Ho Ophis Ho Archaios ☩
User avatar
Nefastos
Frater
Posts: 3433
Joined: Mon May 24, 2010 10:05 am
Location: Helsinki

Re: Mitä on se kielletty "politiikka"?

Postby Nefastos » Sun Nov 20, 2016 5:59 pm

Vastaan viestiin ketjusta Satanismin kielteiset mielikuvat.
Hoenir wrote:Ihminen on ruumiillinen, psykologinen, sosiaalinen, historiallinen, ja poliittinen olio.


Tarkastellaan haastavaa (ennen kaikkea tällä foorumilla) väitettä "ihminen on... poliittinen olio". Kun määrittelemme politiikan poistaen siitä nuo lauseessa erilleen mainitut "psykologinen", "sosiaalinen" ja "historiallinen", jäljelle jäävä osa on – mitä? Oli vastaus mikä tahansa, se on vaikea nähdä homo sapiensin (edes eksoteerisen, saati esoteerisen) essentiaaliseksi attribuutiksi.

Hoenir wrote:Minulle hengellisyyden ydin on ihan simppelisti uskossa oikein tekemiseen toisten kanssa; oikeamielisessä rajankäynnissä yksilön ja yleisen välillä. Voi olla, että en tiedä mitään tosi hengellisyydestä.


Minusta kuulostaa, että tajuat (tai ehkä paremmin sanottuna: haluat toteuttaa) siitä jo 50 %. Vaikka Jeesuksen suuhun on asetettu kaksoiskäsky "rakasta Jumalaa ylitse kaiken, ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi", se ei ole yksinomaan kristillinen aforismi. Kyseessä on ylöspäisen uskonnollisuuden perusidea ylipäänsä. Siinä on kaksi puolta, ensin syvyyssuunta (Jumalan rakastaminen yli kaiken) & leveyssuunta (filantrooppinen pyrkimys). Puhuessasi ihmisestä sosiaalisena &c. olentona esität jälkimmäisen vaatimuksen kauniisti ja aidosti. Se mikä jää puuttumaan on ensinmainittu henkisyyden puoli, nimittäin usko johonkin tämänpuolisuutta syvempään, joka aina on pidettävä sitä olennaisempana, jopa siinä määrin, että nämä eksoteerinen ja esoteerinen viime kädessä muodostavat vastakohtaparin, joiden välillä ihminen valitsee toisen toiselle alisteiseksi.

Se minkä vuoksi aidosti esoteeriset liikkeet aina ovat sitoutuneet irti politiikasta johtuu siitä, että politiikka on – oli se hyvää tai huonoa – eksoteerisuutta par excellence. Se edustaa rakenteellisuutta, tämänpuolisuutta, struktuuria, ihmisten maailman sääntöjä, jotka aina ja väistämättä ovat okkultismin kanssa fundamentaalisessa ristiriidassa. Nota bene: Tarkoitan fundamentaalisella kirjaimellisesti perustavanlaatuista, en kokonaisvaltaista. Käytännössä hyvin suuri osa voi ainakin ajoittain olla yhteisen työn aluetta. Esoterian sovellutukset eksoteriaan ovat nimittäin eri asia, ja ellei sellaisia ole, koko okkultismikin jää helposti turhaksi ja helposti vahingolliseksikin eskapismiksi. Mutta tällaisilla vaunuilla ajaessa on aina oltava kristallinkirkasta kumpi on ajaja ja kumpi on hevonen, ja juuri sen vuoksi että AT pyrkii yhdistämään monenlaisia näkemyksiä mitä tulee ulkoiseen käytäntöön, se ei voi omaksua tai edes sallia minkäänlaisia virallisia poliittisia kannanottoja. Sen vaikutus yhteisöllisyyteen on puhtaasti antava, ei koskaan peliin yhtyvä. Sillä hetkellä kun esoteerinen ryhmä myöntyy mihin tahansa poliittiseen pitkän linjan mekanismiin tai säännöstöön, se osoittaa muuttuneensa eksoteeriseksi, jolloin sen tärkein funktio ("Jumalan rakastaminen yli kaiken", OKT-termistöllä sanottuna) on väistämättä estynyt.
Faust: "Lo contempla. / Ei muove in tortuosa spire / e s'avvicina lento alla nostra volta. / Oh! se non erro, / orme di foco imprime al suol!"
Hoenir
Posts: 225
Joined: Thu Apr 24, 2014 5:13 pm

Re: Mitä on se kielletty "politiikka"?

Postby Hoenir » Sun Nov 20, 2016 8:26 pm

Nefastos wrote:Vastaan viestiin ketjusta Satanismin kielteiset mielikuvat.
Hoenir wrote:Ihminen on ruumiillinen, psykologinen, sosiaalinen, historiallinen, ja poliittinen olio.


Tarkastellaan haastavaa (ennen kaikkea tällä foorumilla) väitettä "ihminen on... poliittinen olio". Kun määrittelemme politiikan poistaen siitä nuo lauseessa erilleen mainitut "psykologinen", "sosiaalinen" ja "historiallinen", jäljelle jäävä osa on – mitä? Oli vastaus mikä tahansa, se on vaikea nähdä homo sapiensin (edes eksoteerisen, saati esoteerisen) essentiaaliseksi attribuutiksi.
Myönnettäkööt, että tämä määritelmäni on puutteellinen. Painotin sen tarkoituksella maallisiin asioihin, sillä uskoin hengellisten puolten olevan tällä foorumilla pyörivillä siinä määrin tiedossa, että niitä ei tarvitse nostaa erikseen ilmoille. Mutta tosiaan, mitä tuo poliittinen sitten tarkoitti?
Nefastos wrote:politiikka on – oli se hyvää tai huonoa – eksoteerisuutta par excellence. Se edustaa rakenteellisuutta, tämänpuolisuutta, struktuuria, ihmisten maailman sääntöjä, jotka aina ja väistämättä ovat okkultismin kanssa fundamentaalisessa ristiriidassa.
Hyvin pitkälti juuri näitä seikkoja. Nämä asiat muodostavat jokapäiväisen sosiaalisen kanssakäymisen perustan, toimien siten yksilöllisen elämän peruskivenä; esoteerikonkin työtilana toimiva itseys konstituoituu isoilta osin vuorovaikutuksessa. Tämän sosiaalisen vuorovaikutuksen rakenne on poliittisen toiminnan tulosta, ja siihen toiminnalla vaikuttaminen on politiikkaa puhtaimmillaan. Esoteerikko voi toki ajatella aivan mielekkäästi, että politiikka ei saavuta sitä kaikista syvintä sisäistä piiriä. Mutta tämä ei vielä tarkoita sitä, että politiikka ei kuuluisi ihmiseen olemuksellisesti: yhden puolen korostus ei voi tarkoittaa sitä, että muut puolet lakkaisivat olemasta.
"Futile as a ghost I stand guard over hidden gold, O lord of the meeting rivers"

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests