Okkultistille hyödyllinen psykologia

Oman elämän ja nykymaailman yhteen sovittaminen.
Post Reply
Tähti
Posts: 192
Joined: Wed Oct 15, 2014 11:00 am

Okkultistille hyödyllinen psykologia

Post by Tähti »

Tainnut aika paljon eri aiheista tähän jo liittyen ollakin, ehkä toi ketjun nimi ois voinut olla myös vaikka ”okkuktistille hyödyllinen psykologia - kikkailu”. Mutta tuli mieleen tosiaan, että varmaan yleisestikin hyödyllisiä juttuja löytyy paljonkin psykologiasta.

Tuli itselle ainakin mieleen että jos on vähän negatiivisessa mielialassa, niin voi muistaa esim sanat ”vielä” ja ”enää, tai loputtomiin”.” Eli noita lisäillä vähän joka ajatuksen perään, eli esim ei ole onnistunut jossain *vielä*, tai ei sama meno kestä ehkäpä pitkään *enää*.

Kanssa tietty positiivisesta psykologiasta voi monia juttuja löytää. Samoin negatiivisesta, eli miettii mahdollisia negatiivisia kuvioita ja keksii niihin jotain ideoita.
Tähti
Posts: 192
Joined: Wed Oct 15, 2014 11:00 am

Re: Okkultistille hyödyllinen psykologia

Post by Tähti »

Tää oli sen verran pitkä juttu, että jos laittais erikseen. Nyt näyttää olevan myös maksumuurin takana, en tiedä onko ok laittaa (moderaattorit varmaan tietää), olen itse ottanut talteen muistaakseni silloin kun ollut uutena juttuna vapaasti jaossa.

Tutkijat selvittivät, kuinka ihmiset yrittävät selviytyä rasittavista tehtävistä: Neljä keinoa nousi ylitse muiden, yhdestä oli pelkästään haittaa

Tutkijat keräsivät 19 erilaista niksiä, joita ihmiset käyttävät saadakseen hoidettua ikävän velvollisuuden. Neljä oli ylitse muiden, yksi taas vain haitaksi.


MITEN opiskelija jaksaa lukea tylsän tenttikirjan loppuun? Miten urheilija saa juostua vielä kolme kilometriä, vaikka piiputtaa jo? Millä tsempillä tehdä viikonloppusiivous?

Monet pitkästyttävät, vaikeat tai stressaavat tehtävät vaativat itsekontrollia ja sinnikkyyttä, jotta ne jaksaa viedä kunnialla päätökseen.

Joillain ihmisillä on luonnostaan vahva itsekontrolli, ja siitä on heille hyötyä. Tutkimusten mukaan ominaisuus auttaa parempaan koulumenestykseen, terveellisempiin elämäntapoihin ja jopa onnellisuuteen.

VAIKKA luontaista itsekontrollia puuttuisi, on onneksi olemassa lukuisia keinoja, joilla kannustaa itseään menemään läpi harmaan kiven. Zürichin yliopiston tutkijat kysyivät niitä sadoilta ihmisiltä.


Tehokasta oli ajatella hyviä asioita, jotka seuraisivat, kun saisi tehtävän hoidettua.
Osallistujia kehotettiin kuvittelemaan, että pänttäisivät tylsää aineistoa tenttiä varten tai treenaisivat kovaa kuntopyörällä. Osaa pyydettiin kertomaan jostain melko usein toistuvasta epämiellyttävästä tehtävästä, josta heidän tulisi suoriutua jonkin tärkeän tavoitteensa saavuttamiseksi.

Tämän jälkeen osallistujilta kysyttiin, minkälaisia strategioita he hyödyntävät näissä tilanteissa, joista ilo oli kaukana.

NIKSEJÄ kertyi runsaasti. Tutkijat pelkistivät ne 19 eri tyyppiin, jotka vaihtelivat kahvin juonnista häiritsevien tekijöiden ja houkutusten karsimiseen sekä paikan vaihtamisesta ikävien seurauksien ajatteluun.

Tämän jälkeen tutkittiin tarkemmin, miten nämä toimivat. Yli 200 opiskelijaa ja muita nuoria aikuisia raportoi viikon ajan haastavista tilanteista ja käyttämistään keinoista niistä selviämiseksi. Lisäksi he kertoivat, olivatko onnistuneet selviämään haasteistaan.

Huonoksi keinoksi paljastui se, että yritti ajatella jotain muuta.
KÄYTETYSTÄ keinoista neljä oli ylitse muiden. Ne olivat yhteydessä onnistumiseen haastavan toiminnan loppuun saattamisessa.

Tehokasta oli ajatella hyviä asioita, jotka seuraisivat, kun saisi tehtävän hoidettua. Se oli myös yleisin keino kannustaa itseään.


Seuraavaksi eniten ihmiset muistuttivat itseään siitä, että homma olisi pian ohitse. Sekin auttoi.

Myös oman edistymisen seuranta tuotti tulosta. Ihmiset esimerkiksi laskivat, miten paljon olivat toiminnallaan säästäneet rahaa, tai tarkkailivat edistymistään kuntoilussa aktiivisuusrannekkeella.

Toiset pärjäsivät vaikuttamalla mielialaansa yrittämällä saada itseään hyvälle tuulelle ikävästä tehtävästä huolimatta.

HUONOKSI keinoksi paljastui se, että yritti ajatella jotain muuta kuin käsillä olevaa ikävää mutta tärkeää tehtävää. Siihen turvautuneet epäonnistuivat useammin.

Tämä asenne ilmeisesti saa ihmiset kiinnittämään huomiota johonkin kiinnostavampaan asiaan ja luovuttamaan helpommin.

TUTKIJAT halusivat myös selvittää, käyttivätkö ihmiset, joilla on kyky hyvään itsekontrolliin, joitain erityisiä keinoja, jotka voisivat selittää heidän sinnikkyyttään.

Nämä ihmiset tosiaan tavallista useammin keskittyivät ikävän toiminnan odotettavissa oleviin myönteisiin seurauksiin. He myös asettivat selkeitä tavoitteita tai osatavoitteita ja säätelivät mielialaansa.

Yllättävää kyllä, nämä menetelmät eivät kuitenkaan selittäneet heidän menestystään tehtävien loppuun tekemisessä. He onnistuivat pikemminkin sinnikkään luonteensa kuin käyttämiensä keinojen vuoksi.

TUTKIJAT raportoivat tuloksistaan European journal of personality -lehdessä, ja niistä kerrottiin myös Britannian psykologien yhdityksen verkkosivuilla.

https://www.hs.fi/tiede/art-2000005974448.html
User avatar
Nefastos
Frater
Posts: 3895
Joined: Mon May 24, 2010 10:05 am
Location: Helsinki

Re: Okkultistille hyödyllinen psykologia

Post by Nefastos »

Joillain ihmisillä on luonnostaan vahva itsekontrolli, ja siitä on heille hyötyä.

Tässä toinen Hesari-vinkki (HS 23.1.2018): Rautaisen tahdonvoiman salaisuus selvisi: itsekuri toimii niillä, joilla on oikeat uskomukset. Artikkelissa esitetään tutkimustulos, jonka mukaan itsekontrollin salaisuus on usko tahdonvoimaan rajattomana resurssina. (Artikkelin alkuperäinen nimi oli muistaakseni "Tahdonvoima toimii niillä, jotka uskovat sen olemassaoloon".)

Tahdonvoima on siten pakosta "luottavaista pakottautumista", joka tukeutuu itsevarmuuteen siitä, että ponnistuksen pohjana on henkilökohtainen henkinen vahvuus. Kuten näkyy, kyseessä on jälleen yksi näistä paradokseista, joita luonto niin rakastaa. Ihminen jolla on itsetuntoa pystyy tahdonvoimalla hallitsemaan itseään, mikä toimii tahdonvoiman polttoaineena ja vipupisteenä: se synnyttää itseään myös tulevaisuuteen. Ihminen jolla ei ole riittävää itsetuntoa ei pysty pakottautumaan, mikä toimii todisteena siitä että polttoainetta ei ole eikä vipupistettä löydetty... ja myös tämä epäonnistuminen synnyttää itseään tulevaisuuteen.

Poispääsy negatiivisesta noidankehästä on siten tahdonvoiman suuntaamisessa johonkin mieleiseen ponnistukseen. Kun itsensä voittaa jossakin mistä pitää, alkaa ymmärtää, että itsensä voi voittaa myös jossakin, mistä ei niin pidä. Tantristen pyhimysten elämäkerroista löytyy runsaasti esimerkkejä siitä, kuinka ihminen voi kääntää intohimonsa positiiviseksi voimaksi, kun sen ytimellinen pyhyys kyetään tuomaan esiin & suuntaamaan ("jumalia" ja sitten) muita siunaavaan toimintaan.

Toinen hyvä keino päästä lannistuneesta epätoivon tunteesta liittyen suorituksiin – toisin sanoen, keino opetella pakottautumaan hyödylliseen ponnistukseen – on kehittää itselleen jokin abstrakti palkitsemisjärjestelmä. Kun teen x, saan y. Myös tämä voi vaatia totuttelua, jos ihminen on aina tottunut saamaan y:n myös ilman x:ää, mutta asiaa voi skaalata tarpeen tullen kuinka pieneen ja lyhyeen kantamaan tahansa. Olennaista on opettaa aivoille työn (so. ponnistuksen) mielekkyyden kokemus, joka on vahvasti yhteydessä elämän mielekkyyden kokemukseen.
Faust: "Lo contempla. / Ei muove in tortuosa spire / e s'avvicina lento alla nostra volta. / Oh! se non erro, / orme di foco imprime al suol!"
User avatar
Insanus
Frater
Posts: 1018
Joined: Sat Aug 21, 2010 7:06 am
Location: Helsinki

Re: Okkultistille hyödyllinen psykologia

Post by Insanus »

Neurolingvistinen ohjelmointi on käytännöllisesti katsoen kokonaan tuollaisia kikkaharjoitteita. Esim. Joseph O'Connorin NLP workbook esittelee niitä paljon.

Simuloinnin ja manaamisen psykologia on minusta yleistettävissä tuosta Nefastoksenkin esimerkistä laajemmallekin, koska juuri tuosta magiassa elämisen taitona, luovana tahtona on kyse, että onnistutaan ensin ja yritetään sitten.
With a taste of a poison paradigm
Kavi
Frater
Posts: 420
Joined: Mon May 09, 2016 4:52 pm

Re: Okkultistille hyödyllinen psykologia

Post by Kavi »

https://www.hs.fi/elama/art-2000006670725.html
Aamun Hesarista maksumuurin takaa:
Terveet ja tunnolliset
Jos tunnollisuuttaan mielii kehittää, onko asialle mitään tehtävissä? Vai onko kyseessä pysyvä piirre, jonka kanssa on vain elettävä?

Kysymys on vaikea, Jokela myöntää. Persoonallisuuden tutkijat ovat vuosikymmenten ajan pohtineet, missä määrin persoonallisuus voi muuttua. Helppoa vastausta ei ole.

Esimerkiksi psykoterapian avulla voidaan kyllä muokata käyttäytymis- ja ajattelumalleja ja siten jossain määrin myös persoonallisuutta, Jokela sanoo.

Hän pitää kuitenkin todennäköisenä, ettei persoonallisuuden rakennetta voi laajasti muuttaa. Toisaalta sellaiseen ei yleensä ole tarvettakaan, vaan pienempikin hienosäätö voi riittää.

JOKELA kehottaakin pohtimaan, miksi tunnollisuuteen panostaminen tuntuu itsestä tärkeältä ja mitä hyötyä siitä olisi.

”Jos kyseessä on vain päähänpisto, että haluan olla tunnollisempi, todennäköisyys sen onnistumiselle on aika vähäinen. Tavoite on epämääräinen, eikä se välttämättä ole linjassa henkilön muiden arvojen kanssa.”

Mutta jos muutostoive on konkreettinen, se voi hyvinkin toteutua. Esimerkiksi jatkuvasta myöhästelystä voi opetella eroon, kunhan motivaatio ja keinot ovat kohdallaan.

”Ensin on tunnistettava, mihin haluaisi muutoksen ja miten se on toteutettavissa. Jos tunnistaa kehityskohteen, muokkaa arkirutiineja haluttuun suuntaan ja pitää kirjaa onnistumisista, muutos on mahdollinen."

Itse koen ohjeiden noudattamisen, jonkin psykologisten mallien ratkaisun karvalakkimallein jotenkin liian suoraviivaisena kun mielestäni asiassa on niin paljon hienovaraisia piirteitä, että itsekuriin liitetyt mielikuvat tuntuu tekevän asiasta entistäkin vaikeampaa. Kenties taustalla on aina jokin negatiivisen tunteen torjunta, joka kuitenkin vain lisää kärsimystä?
Usein juuri ne kiinnostavat asiat meinaa jäädä kokonaan tekemättä siitäkin syystä, että uusia asioita tulee mieleen joista välittäjäaineet aktivoituvat enempi.
Yleensä tekemällä x asian saan palkinnoksi y ei toimi. Pyykkäyksen voi jättää välistä ja joskus ruuanlaiton siihen asti kunnes alkaa olla pyörtymispisteessä.

Toki kaiken redusointi aivokemiaan (ne välittäjäaineet) voi olla aika nuiva tapa nähdä maailma, eteenkin esoteristina.
Kuitenkin viimeinen parafraasi on ihan pätevä ajatus itse kullekin yksilölle:
”Ensin on tunnistettava, mihin haluaisi muutoksen ja miten se on toteutettavissa. Jos tunnistaa kehityskohteen, muokkaa arkirutiineja haluttuun suuntaan ja pitää kirjaa onnistumisista, muutos on mahdollinen."

Tätähän voisi lähestyä jo ihan puhtaasti maagisena toimenpiteenä.
7&8
Kenazis
Frater
Posts: 1002
Joined: Sun Sep 12, 2010 7:57 pm
Location: Satakunta - Limbo

Re: Okkultistille hyödyllinen psykologia

Post by Kenazis »

Kavi wrote:
Fri Oct 16, 2020 10:24 am
Kuitenkin viimeinen parafraasi on ihan pätevä ajatus itse kullekin yksilölle:
”Ensin on tunnistettava, mihin haluaisi muutoksen ja miten se on toteutettavissa. Jos tunnistaa kehityskohteen, muokkaa arkirutiineja haluttuun suuntaan ja pitää kirjaa onnistumisista, muutos on mahdollinen."

Tätähän voisi lähestyä jo ihan puhtaasti maagisena toimenpiteenä.
Juuri tuolla tavalla minä ainakin suhtaudun asiaan. Lukemattomat itsekuriharjoitukset, "mielenhallinta" jne. on välineellisiä okkultismille vaikka ne olisivat (ja mielestäni olisi hyvä olla) arvokkaita pelkästään ns. maallisille tavoitteille. Kuitenkin mielenkyvyt ja asennoituminen ovat välineitä, jotka ovat oleellisen tärkeitä sekä magian harjoittamisessa, että arjen elämässä. Ja arkiset toimet ovat kätevin tapa harjoittaa edellä mainittuja, koska usein olemme niihin myös "pakotettuja". Make everything magic!
"We live for the woods and the moon and the night"
Post Reply