Abraxas-looshi

Abraxas on käytännön magiaan keskittyvä looshi. Sen toiminta on yhtäältä teurgista, esoteeristen olemusten ja asioiden sisäisten merkitysten osallistuvaan oivaltamiseen pyrkimistä eli kokemuksellista yhteyttä henkiin. Samalla se on ulkoistavasti maagista näiden oivallusten herättämien vaikutelmien yhdistymisenä elämään. Jos ajatellaan tätä merkityksen oivaltamista sisäänhengityksenä ja sen havaitsemista maailmassa uloshengityksenä, on Abraxaksen tarkoituksena oppia hallitsemaan hengitystään yhtenä prosessina, aktiivisesti koettuna, käytännössä. Looshissa on tarkoituksena luoda tiivis yhteisen tutkimuksen yhteisö, jossa henkinen olemus itse toimii entiteettinä tai inspiraationa vuorovaikutuksessa.

Jäsenvaatimukset

Lähestymistavasta johtuen hakijaa pyydetään harkitsemaan temperamenttinsa soveltuvuutta, sillä looshin työskentely vaatii sitoutumista, avoimuutta ja kykyä eläytyä myös muiden esittämiin ajatuksiin, jotta hän ei asettaisi omia kokemistapojaan rajoiksi itselleen tai muille.

Jäsenen on tunnettava länsimaisen magiaperinteen käsitteistöä ja hänellä on oltava niihin jonkinlainen intuitiivinen suhde. Tämä ei kuitenkaan evää jäsenyyttä automaattisesti, sillä yhteinen kieli muodostuu viime kädessä keskustelemalla. Erityisesti seitsemän planeetta-arkkityypin käsitteitä tullaan kuitenkin toistuvasti käyttämään ja ilman alustavaa ymmärrystä niiden merkityksistä on vaikeaa saada looshin rytmistä kiinni. Alkuun pääsee tutustumalla seuran kirjallisuudesta Johannes Nefastoksen Kirjoituksia magiasta -kirjan artikkeliin Adepti ja Fosforoksen lukuihin Pentagrammaton ja Legifer & Clavis Magica. Oppineisuutta olennaisempaa on kuitenkin kokemuksen kautta paljastaa tiedon henkilökohtainen merkitys ja vastaavuus itsessä. Looshiin ei ole suositeltavaa liittyä, mikäli hakijan mielenkiinto on enemmän teoreettista kuin käytännöllistä, sillä looshin kokoontumisia ei pääasiassa käytetä kokemusten analysointiin, vaan emotionaalis-energeettisten intuitioiden selkeyttämiseen ja yhtenäistämiseen eli maagiseen käytäntöön.

Looshiin voi hakea sähköpostitse osoitteeseen sorsenta(at)outlook.com. tai seuran yhteiseen postilokeroon. Hakemukseen tulee sisällyttää kuvaus omasta historiasta okkultismin suhteen ja mitä hakija tulee siltä tavoittelemaan, sekä tieto siitä, hyväksyykö hakija Azazelin Tähden seitsemän perusperiaatetta ja teosofian kolme peruslähtökohtaa. Minkäänlaista muuta standardia uskonnollisuuden tai aatteellisuuden ei ole niin pitkään kuin hakija hyväksyy seuran perusperiaatteet eikä hänen tulkintaansa niistä kuulu väkivaltaiseen käyttäytymiseen kannustavia elementtejä.

Jäsenyydestä päättävät yhdessä fra Insanus ja sor Senta.

Looshi kokoontuu sunnuntaisin Helsingin Kalliossa 17:30