Punainen aspekti

IGNE NATURA RENOVATUR INTEGRA

© Sor Heith 2016

Punaisessa aspektissa korostuu vahva kokeminen, näkeminen, tunteminen ja empatia, jotka kaikki kulminoituvat yksilön vahvaan tahtoon. Punainen veli tai sisar löytää paikkansa materiaalisen ja astraalisen maailman välisellä kynnyksellä, molempia tarkkaillen mutta vaipumatta suin päin kumpaankaan. Hän voi olla kauas näkevä noita, taiteilija, maailman kärsimystä ja tuskaa itkevä haavoitettu parantaja, joogi tai temppelin ovella seisova jalo ritari, etikettiin ja korrektiin käytökseen sidottu- aina itsenäinen ja dynaaminen, muttei koskaan irrallinen osa ympäristöään.

Punainen aspekti edellyttää syvää ymmärrystä, vastuuta ja empatiaa ympäröivää maailmaa kohtaan, sillä Punainen veli tai sisar on peili- ja jokainen hänen tekonsa heijastuu eteenpäin kuin perhosen siiven isku joka toisella puolella maailmaa järisyttää vuorta. Punaiseen aspektiin liittyy vahva pyrkimys, sisäinen ääni ja velvollisuuden tunto sillä me emme ota Punaista, se annetaan meille raskaasti olkapäillä painavana viittana ja kivisenä tienä hehkuvan vuoren sydämeen. Punainen veli tai sisar ymmärtää tämän, eikä hän saa koskaan valita tyrannian, epäoikeudenmukaisuuden ja sorron tietä itseään eikä muita kohtaan. Vastuu muista korostuu, sillä veljeskunnan kollektiivinen liikkuva energia kulkee käärmetulena Punaisen aspektin polttopisteen läpi. Tämä edellyttää huolellista nuorallatanssia ja omien energioitten jatkuvaa tarkkailua ja puhdistamista sekä terveellisiä elämäntapoja.

Punainen on rakkauden, veren ja tulen väri- niin vaikeuden kuin vapahduksenkin sävy ja se korostaa antautumista ja uhrautumista avaimena itsensä muuntamiseen, korottamiseen ja näin uudeksi syntymiseen. Erityisesti Punaisessa aspektissa masokistinen asenne on syytä hylätä, sillä se johtaa kulkijan harhaan.

Punaisen aspektin planeettavastaavuus on Mars. Tämä johtaa helposti erehdykseen siitä että aspektin itsetarkoitus on sotaisa tai korostetun maskuliininen. Veljeskunnan Hieroglyfisessä avaimessa Punainen asettuu kahden kolmion väliin ristinmuotoisena; yhdistäjänä ja porttina vasemman ja oikean, Alisen ja Ylisen välillä.

Punainen aspekti kuuluu muodottomiin eli hermeettisiin aspekteihin. Se on avoin Azazelin Tähden sisemmän ryhmän jäsenille.